Amir Gh

اگر از آن جایی که هستید شروع نکنید، به آن جایی که می خواهید …

اگر از آن جایی که هستید شروع نکنید، به آن جایی که می خواهید نمی رسید. به ترس نیندیشید. فقط وارد عمل شوید. شروع کار اغلب سخت ترین و ترس آورترین قسمت هر کاری است. وقتی شما ایمان داشته باشید، خدا وارد عمل شده و سهم خود را ادا می …

بیشتر بخوانید »

باراباس که بود؟

اسم او را بار ها شنیده و او را در فیلم زندگی عیسی دیده ایم. وقتی صحنه به صلیب کشیده شدن در این فیلم می رسد، او با عیسی در یک جا هستند. نامش باراباس است. باراباس یک جانی و متهم به شورش، قتل و دزدی بود. او یک قاتل …

بیشتر بخوانید »

در جانهای خویش آسایش خواهید یافت

  12آنگاه که مرا بخوانید و آمده، نزد من دعا کنید، شما را اجابت خواهم کرد. 13آنگاه که مرا بجویید، مرا خواهید یافت؛ اگر مرا به تمامی دلِ خود بجویید –اِرمیا 29:12-13 یوغ مرا بر دوش گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا حلیم و افتاده‌دل هستم، و در جانهای …

بیشتر بخوانید »

هفت ﺁیین مذهبی وجود دارد که در کلیسای کاتولیک انجام می شود.

هفت ﺁیین هفت ﺁیین مذهبی وجود دارد که در کلیسای کاتولیک انجام می شود. سه مورد مربوط به ﺁغاز ورود به کلیسا (تعمید، تأیید و عریضه)، دو مورد مربوط به شفای (اعتراف و مسح کردن بیماران) و دو مورد تقدس خدمت (ازدواج و احکام مقدس) است. عبارت “به وسیلهٔ مسیح” …

بیشتر بخوانید »

مرا بخوانید و آمده، نزد من دعا کنید

  12آنگاه که مرا بخوانید و آمده، نزد من دعا کنید، شما را اجابت خواهم کرد. او چنین گفت: «اَبّا، پدر، همه چیز برای تو ممکن است. این جام را از من دور کن، امّا نه به خواست من بلکه به ارادۀ تو 16پس آزادانه به تخت فیض نزدیک شویم …

بیشتر بخوانید »

دیروز رفته، فردا هنوز نیامده. باید برای امروز زندگی کنید.

دیروز رفته، فردا هنوز نیامده. باید برای امروز زندگی کنید. درست از همان جایی که هستید، شروع کنید. نمی توانید درباره آنچه از دست رفته، کاری بکنید. اما درباره آنچه هنوز باقی است، کار زیادی از دست تان برمی آید. نگذارید افسوس دیروز، امید و آرزوهای فردا را به باد …

بیشتر بخوانید »

شاید یک عالم وقت و کوشش و انرژی برای نقشه تان گذاشته اید

شاید یک عالم وقت و کوشش و انرژی برای نقشه تان گذاشته اید، دعا کرده اید… اما اکنون می بینید که در بسته است و شما ناامیدید! درست در همین جاست که باید به خدا اعتماد کنید و بدانید که او نقشه دیگری دارد: نقشه ای بهتر. او می خواهد …

بیشتر بخوانید »

شاید یک عالم وقت و کوشش و انرژی برای نقشه تان گذاشته اید.

شاید یک عالم وقت و کوشش و انرژی برای نقشه تان گذاشته اید، دعا کرده اید… اما اکنون می بینید که در بسته است و شما ناامیدید! درست در همین جاست که باید به خدا اعتماد کنید و بدانید که او نقشه دیگری دارد: نقشه ای بهتر. او می خواهد …

بیشتر بخوانید »

این قدرت خارق‌العاده از خداست نه از ما

و شکر نموده، پاره کرد و فرمود: «این است بدن من برای شما. این را به یاد من به جای آورید.» 25به همین‌سان، پس از شام، جام را گرفت و فرمود: «این جام، عهد جدید است در خون من. هر بار که از آن می‌نوشید، به یاد من چنین کنید.» …

بیشتر بخوانید »

با تشویش و نگرانی و نومیدی، دستیابی به اهداف امکان پذیر نیست…

با تشویش و نگرانی و نومیدی، دستیابی به اهداف امکان پذیر نیست. به یاد داشته باشید: کاری را که شما در مدت چند سال انجام می دهید، خدا می تواند در یک ثانیه انجام دهد. به خدا ایمان داشته باشید. 19امّا نگرانیهای این دنیا و فریبندگی ثروت و هوسِ چیزهای …

بیشتر بخوانید »