خانه / Amir Gh (پەڕە 3)

Amir Gh

اگر متحمل سختی و مشکلات شدید، می توانید این طور برگزینید که …

[ad_1] اگر متحمل سختی و مشکلات شدید، می توانید این طور برگزینید که تلخ و منفی باشید و خدا را مقصر بدانید. یا بگویید:”خدایا، می دانم که تو زندگی من را در اختیار داری و وقتی دری می بندی، همیشه در بهتری را می گشایی. پس خدایا نمی توانم برای …

بیشتر بخوانید »

هر روز که از خواب بیدار می شوید به لطف و رحمت خدا اذعان کنید…

[ad_1] هر روز که از خواب بیدار می شوید به لطف و رحمت خدا اذعان کنید. لطف خدا می تواند موجب این شود که مردم برای شما استثنا قائل شوند و قوانین خود را عوض کنند. یا برای کمک به شما کار غیر معمولی انجام دهند، حتی اگر تا آن …

بیشتر بخوانید »

اگر لاشه گذشته را به دنبال خویش بکشیم، توان حرکت به سوی آیند…

[ad_1] اگر لاشه گذشته را به دنبال خویش بکشیم، توان حرکت به سوی آینده را از دست می دهیم. تنها جایی که می توان رفت، آینده است. امروز روز جدیدی است و خدا می خواهد در زندگی شما کار جدیدی بکند. او می خواهد به شما شروع تازه، فرصت های …

بیشتر بخوانید »

وقتی زمان بندی از آن خدا باشد، نیروهای تاریکی برای متوقف کرد…

[ad_1] وقتی زمان بندی از آن خدا باشد، نیروهای تاریکی برای متوقف کردن او کاری از پیش نمی برند. وقتی زمان مقرر خدا برسد، هیچکس و هیچ قدرتی نمی تواند مانع تحقق یافتن کار خداوند شود. حتی یک لحظه هم فکر نکنید که خدا در زندگی شما دخیل نیست. او …

بیشتر بخوانید »

اگر به خدا اعتماد کنید، او زندگی تان را پرمعنا خواهد کرد. خد…

[ad_1] اگر به خدا اعتماد کنید، او زندگی تان را پرمعنا خواهد کرد. خدا آرزو دارد از زندگی شما چیز بزرگی بسازد. او شخص ضعیف و گمنام را در دست می گیرد و او را به فرد موفق تبدیل می کند. خدا به نبود تحصیلات، موقعیت اجتماعی، وضع مالی یا …

بیشتر بخوانید »

به زمان بندی خدا اعتماد کنید. عجله نکنید. ناشکیبایی نکنید.

به زمان بندی خدا اعتماد کنید. عجله نکنید. ناشکیبایی نکنید. سعی نکنید درها را به زور باز کنید. بگذارید خدا به روش خودش کار کند. در پشت هر پرده، این خداست که همه قطعات را کنار هم می گذارد. او همه چیز را ردیف می کند، تا یک روز، در …

بیشتر بخوانید »

من شبان نیکو هستم

  خداوند شبان من است؛ محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. 2در چراگاههای سرسبز مرا می‌خواباند؛ نزد آبهای آرامبخش رهبری‌ام می‌کند. 3جان مرا تازه می‌سازد، و به‌خاطر نام خویش، به راه‌های درست هدایتم می‌فرماید. 4حتی اگر از تاریکترین وادی‏23‏:4 در ترجمه‌های سنتی: ”وادی سایۀ مرگ“. نیز بگذرم، از بدی نخواهم …

بیشتر بخوانید »

خدایا، چرا گذاشتی که در این خانواده فقیر به دنیا بیایم

گفتن این سوال خیلی آسان است:”خدایا، چرا گذاشتی که در این خانواده فقیر به دنیا بیایم؟ من یک ذره شانس هم ندارم.” این جمله یعنی ساختن تصویری ضعیف از خودمان. تمرکز و انرژی را صرف افکار منفی نکنید. ذهنیت منفی می گوید: تو شکست خورده، فقیر، مقروض و بدون آینده …

بیشتر بخوانید »

ممکن است خسته و درمانده باشید، تحلیل رفته و آماده دست کشیدن …

[ad_1] ممکن است خسته و درمانده باشید، تحلیل رفته و آماده دست کشیدن باشید. شاید منتظر هستید تا خدا وضعیت تان را عوض کند. بعد شاد شوید و نگرش خوبی پیدا کنید. اما خدا منتظر است که شما از درون برخیزید. وقتی سهم خود را انجام دادید، او هم با …

بیشتر بخوانید »

آنچه را خدا پیوست، انسان جدا نسازد

خانواده: پر نگه داشتن مخزن عشق در ازدواج، همان قدر مهم است که توجه به روغن اتومبیل. چنانچه ازدواج خود را با “مخزن عشق” خالی پیش ببرید، بیشتر از رانندگی با اتومبیل بی روغن برای تان هزینه دارد. باری، هر یک از شما نیز باید زن خود را همچون خویشتن …

بیشتر بخوانید »