Amir Gh

کلام خدا نجات بخش است

مسیحیت این کلام است خداوند دنیا را در کلام توصیه می کنند عمیق ترین بخش احساسات ما عشق و محبت ما با کلام توصیف می شود خداوند دنیا را با کلام آفرید  گفت به روز باشد و روز شد گفت شب باشد و شب شد . کتاب مقدس مجموعه ای …

بیشتر بخوانید »

چیزی که ما را به سوی شکست های بیشتر سوق می دهد، تمرکز کردن ب…

11زیرا فکرهایی را که برای شما دارم می‌دانم، که فکرهای سعادتمندی است و نه تیره‌بختی، تا به شما امید بخشم و آینده‌ای عطا کنم؛ این است فرمودۀ خداوند. ارمیا 29:11 چیزی که ما را به سوی شکست های بیشتر سوق می دهد، تمرکز کردن بر روی نومیدی و شکست های …

بیشتر بخوانید »

خدای من برتر از همه چیز است.

داود جوان به مرد غول پیکری که مقابلش ایستاده بود، گفت:”من امروز تو را شکست می دهم.” و با کمک خدا به راستی چنین کرد (اول سموئیل فصل 17). داود فقط دعا نمی کرد، بلکه با مرد غول پیکر سخن گفت. وقتی در زندگی با موانع روبرو می شوید، به …

بیشتر بخوانید »

کسانی که محدود انتظار دارند تعجب می کنند که چرا هرگز…

کسانی که کوچک و محدود انتظار دارند، تعجب می کنند که چرا هرگز اتفاق بزرگی برای آن ها رح نمی دهد. شما نمی توانید در حالی که به شکست و ناکامی فکر می کنید، توقع معجزه و برکات الهی را داشته باشید. این دو مقوله با هم جمع نمی شوند. …

بیشتر بخوانید »

از تقاضاهای کوچک و ناچیز دست بردارید

از تقاضاهای کوچک و ناچیز دست بردارید. خدای ما فقیر، مفلس، ناتوان و شکست خورده نیست. به عبارت دقیق تر، ایمان عجیب برکت مضاعف نصیب شما خواهد کرد، طوری که مردم از دیدن معجزات در زندگی شما شگفت زده می شوند. وقتی ایمان عجیب دارید، ما به نورچشمی های خداوند …

بیشتر بخوانید »

وقتی در تیره ترین ساعت های تان با شجاعت و جسارت به لطف خدا ا…

وقتی در تیره ترین ساعت های تان با شجاعت و جسارت به لطف خدا اعتراف کنید، هیچ چیز قادر نخواهد بود شما را عقب نگه دارد. ممکن است امروز در موقعیتی باشید که این امر به نظر غیر ممکن آید، اما لطف خدا را نادیده نگیرید. یک سرانگشت لطف خدا …

بیشتر بخوانید »

گاهی نمی فهمیم که چرا بعضی چیزها درست از آب در نمی آید: چرا …

گاهی نمی فهمیم که چرا بعضی چیزها درست از آب در نمی آید: چرا یکی شفا می یابد و دیگری نه! در حالی که هر دو دعا کرده اند و ایمان داشته اند. اما باید به جایی برسیم که به خدا اعتماد کنیم، حتی وقتی عملکرد او را درک نمی …

بیشتر بخوانید »

دعا و وسوسه در تضاد با یکدیگر

دعا در جنگ با هرنوع وسوسه سلاحی است که ما بدون آن هیچ وقت موفق نخواهیم شد. هدف وسوسه این است که ما را بدام انداخته و از خدا دور کند. اما دعا و مشارکت با خدا دقیقاً هدفی عکس را دنبال می کند. دعا راه ارتباطی ما با پدرمان …

بیشتر بخوانید »

وقتی بدانید که خدا در راس امور است و در زمان مناسب همه چیز ر…

[ad_1] وقتی بدانید که خدا در راس امور است و در زمان مناسب همه چیز را درست می کند، با آن همه تنش و فشار زندگی نخواهید کرد. خداوند می فرماید:”اگرچه تاخیر نماید برایش منتظر باش، زیرا که البته خواهد آمد و درنگ نخواهد نمود” (حبقوق فصل 2 آیه 3). …

بیشتر بخوانید »

اگر بخواهید اکنون بهترین زندگی را داشته باشید، باید در بخشید…

32با یکدیگر مهربان و دلسوز باشید و همان‌گونه که خدا شما را در مسیح بخشوده است، شما نیز یکدیگر را ببخشایید.افسسیان 4:32 اگر بخواهید اکنون بهترین زندگی را داشته باشید، باید در بخشیدن سریع عمل کنید. در پشت دیوارهای جدایی میان شما و دیگران، برکات و معجزات زیادی وجود دارد. …

بیشتر بخوانید »