شاید یک عالم وقت و کوشش و انرژی برای نقشه تان گذاشته اید.

شاید یک عالم وقت و کوشش و انرژی برای نقشه تان گذاشته اید، دعا کرده اید… اما اکنون می بینید که در بسته است و شما ناامیدید! درست در همین جاست که باید به خدا اعتماد کنید و بدانید که او نقشه دیگری دارد: نقشه ای بهتر. او می خواهد در زندگی شما کار جدیدی بکند. شما باید گذشته را رها کنید و آماده دریافت نقشه جدید خداوند باشید. خدا می داند چه می کند. او می داند صلاح ما چیست. خداوند فرموده است:”راه های من از راه های شما و فکرهای من از فکرهای شما بلندتر و برتر است.[اشعیا فصل 55 آیه 9]

 

https://christnetwork.net/wp-content/uploads/2020/07/1280x1280.jpg

زیرا فکرهایی را که برای شما دارم می‌دانم، که فکرهای سعادتمندی است و نه تیره‌بختی، تا به شما امید بخشم و آینده‌ای عطا کنم؛ این است فرمودۀ خداوند [اِرمیا 29:11 NMV]

 

درباره‌ی Amir Gh

همچنین ببینید

افکار نسنجیده

افکار نسنجیده این مزمور نه تنها در نظر گرفته شده است، بلکه می‌گوید: “غزل” با …