خانه / Amir Gh (پەڕە 5)

Amir Gh

به هنگام رویارویی با مشکلات، سعی نکنید با عقل و منطق خود از …

[ad_1] به هنگام رویارویی با مشکلات، سعی نکنید با عقل و منطق خود از کار خدا سردربیاورید. در سکوت به کار و زندگی تان ادامه دهید و به وعده خدا ایمان داشته باشید. او فرمود:”من برای شما خواهم جنگید” (دوم تواریخ فصل 20 آیه 17). به یاد داشته باشید: وقتی …

بیشتر بخوانید »

خدا نمی خواهد که شما افسرده و شکست خورده باشید و در زندگی خو…

[ad_1] خدا نمی خواهد که شما افسرده و شکست خورده باشید و در زندگی خود را به زور این طرف و آن طرف بکشید. مهم نیست متحمل چه شده اید. مهم نیست مقصر کیست. مهم نیست که موقعیت شما چقدر غیرممکن به نظر می آید. خبر خوش این است که …

بیشتر بخوانید »

هان چشمان خداوند بر ترسندگان اوست

دلیلی ندارد که همیشه تحت سلطه اوضاع و احوال همیشه افسرده و نومید زندگی کنید. مهم نیست چند بار زمین خورده اید. خدا پایداری شما را می بیند. او عزم راسخ شما را می بیند. هر کاری از دست تان بربیاید انجام دهید. خدا قدم به میدان می گذارد و …

بیشتر بخوانید »

هر روز از خواب برمی خیزید، اقرار کنید که مورد لطف خدا هستید….

[ad_1] هر روز از خواب برمی خیزید، اقرار کنید که مورد لطف خدا هستید. در طول روز بگویید لطف خدا موفقیت به زندگی من می آورد. لطف خدا سبب می شود که مردم به من کمک کنند. آنگاه خدا درهایی را که برای دیگران گشوده نشده، برای شما باز خواهد …

بیشتر بخوانید »

دل مضطرب، آدمی را گرانبار می‌سازد،

  دل مضطرب، آدمی را گرانبار می‌سازد، اما سخن نیکو او را شادمان می‌گرداند. [امثال 12:25] کیست از شما که بتواند با نگرانی، ذِراعی بر قامت خود بیفزاید؟ [لوقا 12:25] پس نگران فردا مباشید، زیرا فردا نگرانی خود را خواهد داشت. مشکلات امروز برای امروز کافی است! [مَتّی 6:34] اگر …

بیشتر بخوانید »

به هنگام مواجه با مشکلات، اگر تمرکز شما بر عملکرد و قدرت خدا…

[ad_1] به هنگام مواجه با مشکلات، اگر تمرکز شما بر عملکرد و قدرت خداوند باشد، به چنان موفقیت و کامیابی دست خواهید یافت که مشاهده آن برای اغلب مردم غیر منتظره و شگفت انگیز خواهد بود. [ad_2]

بیشتر بخوانید »

وقتی شروع می کنیم به منفی حرف زدن

وقتی شروع می کنیم به منفی حرف زدن (ازدواجم خوب از آب درنمی اید، هرگز از زیر بار قرض بیرون نمی آیم، مجبورم با این وضعیت تا آخر عمر سر کنم)، به بدترین دشمن خود تبدیل می شویم. درواقع با افکار منفی، تیشه به ریشه خودتان می زنیم. اما ما …

بیشتر بخوانید »

اگر در بحران و مشکلات کمرشکن به سر می برید، چنین دعا کنید

اگر در بحران و مشکلات کمرشکن به سر می برید، چنین دعا کنید:”ای پدر آسمانی، اهمیتی نمی دهم که موقعیت من چگونه است. اهمیتی نمی دهم که چقدر احساس بدی دارم و حالم خوب نیست. ولی می دانم که تو خدای خوبی هستی. لطف و رحمت تو، این موقعیت را …

بیشتر بخوانید »

وقتی به ناکامی فکر می کنید، محکوم به شکست هستید. وقتی متوسط …

[ad_1] وقتی به ناکامی فکر می کنید، محکوم به شکست هستید. وقتی متوسط فکر می کنید، زندگی بخور و نمیری دارید. اما وقتی افکار خود را با خدا همسو می کنید، مثبت و عالی فکر می کنید و با پیروزی، برکت و معجزه مواجه می شوید. [ad_2]

بیشتر بخوانید »