ترس

افکار نسنجیده

گفته می‌شود که در انجیل ۳۶۶ بار، یکی برای هر روز سال، به علاوه یک بار برای سال کبیسه، کلمات تسلی‌بخش، ترس وجود ندارد. اما هر چند این سخنان تشویق‌ﺁمیز به گوش ما می‌رسد، نباید فراموش کنیم که ﺁفریدگار عالم این سخنان را به زبان می‌ﺁورد. او کسی است که به فرزندانش می‌گوید نترسند، و مأیوس نشوید، زیرا او خدای ماست و این کفایت می‌کند. ما باید به سادگی حرفشو قبول کنیم

ایمان به کلام خدا همان چیزی است که خدا از ما می‌خواهد و به ما هشدار می‌دهد که اگر به کلام او اعتماد نکنیم نمی‌توانیم او را خشنود سازیم. اما خداوند با ما مهربان است، زیرا می‌داند که ما جز خاک نیستیم. او می‌داند که شک و یأس می‌تواند با چیزهای بسیاری که زندگی‌مان را به خطر می‌اندازد، به وجود ﺁید. از این رو، او اغلب کلمات تسلی‌بخش خود را با پست‌نامه‌ای زیبا بسط می‌دهد و بر احسان خود تأکید می‌کند. در این ﺁیه‌ای زیبا، سه ﺁیه از این قبیل برای اولین بار به اسرائیل داده شد.

اول این که نباید از این که خدا وعده داده است که همهٔ انسان‌ها را قوت بخشد و عیسی نیز این حقیقت را به پولس قوت بخشد، ترسی به دل راه دهیم. وقتی پولس به او می‌گوید که قدرت مسیح برای قوت گرفتن در ضعف‌هایمان کافی است.

ثانیا، خداوند ادامه می‌دهد، و هر چه قدر هم که قدرت داشته باشیم، او همواره در سختی‌ها یاری خواهد بود. ﺁری، خود خداوند عیسی وعده داد: “اینک من همیشه با شما هستم، تا به ﺁخر عمر و به علاوه، او روح‌القدس خود را فرستاد تا مددکار ما و هم‌ایمانانمان در هر زمان و در همه جا باشند.

ثالثا، اطمینان او بازوهای محبت او را بازتر می‌کند، با این عهد که ما را به دست راست عادل خود حمایت کند و از لغزش قدم‌هایمان در ﺁغوش عدالت او جلوگیری کند.

 

ترس احساس و عكس العمل است .
براي ترس معاني مختلفي را مي توان در نظر گرفت ، زيرا انواع و اقسام ترس ها وجود دارد .  شايد بتوان تعريف ساده اي براي ترس به اين معني داد كه :
ترس ، واكنش هيجان انگيزي از خطر و تهديد است .
از ديد و نظر من ، ترس را مي توانيم به چهار گروه مشخص تقسيم نماييم :
1 –  ترس دروني :  مانند ترس از درد ها و بيماري
2 – ترس بيروني : مانند ترس از خبر بد در رابطه با زندگي ما
3 –  ترس اختياري : مانند ترس از والدين و خدا
4 –  ترس اجباري : مانند ترس هاي ديكته شده ، مثلا ترس از پليس

ترس را بايد از تشويش و نگراني يا اضطراب جدا كرد زيرا به نظر من ترس به گونه اي مرتبط به گريختن از موضوع است ، در حاليكه اضطراب و تشويش نتيجه تهديد و افتادن در خطر مي باشد كه غالباً قابل كنترل نيست و نمي توان آنرا مخفي كرد .
امروزه خيلي از مردم اسير نگراني و تشويش و اضطراب هستند زيرا در ابتداي آن يعني با آمدن ترس ، به درستي عمل نكرده اند .
آيا كلام خدا يعني كتابمقدس ، مي تواند ما را در رابطه با ترس راهنمايي كند ؟
جواب : اتفاقاً كلام خدا در مورد ترس حرف هاي زيادي براي گفتن دارد .
ترس در كلام خدا به دو نوع تقسيم مي شود :
1 –  ترسي كه براي ما مفيد است و مشوق ما است .
2 – ترسي كه مضر و ضرر آور است و هيچگونه تشويقي براي ما ندارد و بايد با آن مبارزه كرد .
نوع اول ترس ، ترس از خداوند است .  در اينجا به معني اين نيست كه تا نام خدا مي آيد لرزه به تن ما بيفتد .  بلكه ترس از خداوند ، ترس مقدسي مي باشد كه ما را براي زندگي درست و پُر ثمر هدايت مي نمايد .

امئال سليمان 19 : 23
خدا ترسي به انسان حيات مي بخشد و او را كامياب ساخته از هر بلايي محفوظ مي دارد .     ت ، مژده براي عصر جديد .
امئال 14 : 26
كسي كه از خدا مي ترسد ، تكيه گاه مستحكمي دارد و فرزندانش در امان مي باشند .              ت ، مژده براي عصر جديد .
امئال 14 : 27
خدا ترسي چشمه حيات است و انسان را از دام هاي مرگ دور نگاه مي دارد .                           ت ، مژده براي عصر جديد .
مي بينيم كه اين نوع ترس براي ما مفيد است .

اما ترس از نوع دوم :
كلام خدا آنرا روح ترس مي نامد .
2 تيموتاوس 1 : 7
زيرا روحي كه خدا به ما بخشيده است ، ما را ترسان نمي سازد ، بلكه روح او ما را از قدرت و محبت و خويشتنداري پُر مي كند .
1 قرن 2 : 12
ليكن ما روح جها نرا نيافته ايم ، بلكه آن روح كه از خدا است تا آنچه خدا به ما عطا فرموده است بدانيم .
1 قرن 3 : 19
زيرا حكمت اين جهان نزد خدا جهالت است چنانكه مكتوب است حكما را به مكر خودشان گرفتار مي سازد .

اينجا كاملاً متوجه مي شويم كه اين روح ترس را خدا به ما نمي دهد بلكه آن از شرير و دنيا است .  همانطوري كه مي دانيم 3 عمل مخرب بر عليه ما وجود دارد : دنيا ، نفس ( خودمان ) ، شيطان .
يعقوب 3 : 15
اين حكمت از بالا نازل نمي شود بلكه : دنيوي و نفساني و شيطاني است .

با توجه به اين مسائل ، آيا مي شود كه ما نيز بترسيم ؟
بله ، با اين حال خيلي از اوقات ما مي ترسيم و ترس بر ما غلبه مي نمايد و اگر مواظب نباشيم ، اين ترس تشويش و نگراني و اضطراب را در وجود ما خواهد گذاشت .
براي غلبه بر اين نوع ترس چه بايد كرد ؟
براي غلبه بر اين نوع ترس ، بايد كاملاً خدا را اعتماد خود قرار دهيم و او را دوست داشته باشيم .
1 يوحنا 4 : 18
كسي كه محبت دارد نمي ترسد و هر كه بترسد هنوز به محبت كامل نرسيده است ، زيرا محبت كامل ترس را دور مي سازد ، ولي شخصي مي ترسد كه در انتظار مجازات است .               ت :   مژده براي عصر جديد
اين در حالي است كه هيچ كس كامل نيست و خدا اين را مي داند .  براي همين خداوند در كلامش ما را تشويق به نترسي مي نمايد و اين را از همان اول پيدايش تا به آخر مكاشفه تكرار مي نمايد و به ما امر مي كند : مترس .
به عنوان مئال :
اشعيا 41 : 10
نترس ، من با تو هستم .  من خداي تو هستم ، از هيچ چيز هرسان مباش ، من تو را تقويت مي كنم و به تو كمك خواهم كرد . من ازتو حمايت مي كنم و تو را نجات خواهم داد .            ت : مژده براي عصر جديد

دانيال 10 : 12
و مرا گفت اي دانيال مترس ، زيرا از روز اول كه دل خود را بر آن نهادي كه بفهمي و به حضور خداي خود تواضع نمايي ، سخنان تو مستجاب گرديد و من به سبب سخنانت آمده ام .

خداوندمان عيسي مسيح در عهد جديد چنين مي فرمايد :
متي 10 : 31
پس ترسان مباشيد ، زيرا شما از گنجشكان بسيار افضل هستيد .
مرقس 5 : 36
عيسي چون سخني را كه گفته بودند شنيد ، در ساعت به رئيس كنيسه گفت : مترس ايمان آور و بس .
همين چند تا آيه انواع ترسها را براي ما بيان مي نمايد .  خداوند به ما مي فرمايد كه از تنهايي ، از ضعيف بودن ، از بي توجهي ، از نداري ها و كمبود ها ، از نگراني ها نترسيم .  و اين نصيحت پُر از مهر و محبت خداوند در تمامي كلام خود ما را بر عليه روح ترس مسلح ميسازد .
آيا كليدي هست كه بر اين نوع ترسها پيروز شويم ؟
بر خدا توكل داشتن ، كليد پيروزي بر ترسها و تشويش و اضطراب ما است .
البته اين :  ”  مترس ها و نتر سها  ”  بستگي كامل برتوكل و ايمان ما به خداوند دارند .
مزمور 56 : 11
بر خدا توكل دارم و نخواهم ترسيد ، آدميان به من چه مي توانند كرد .

براي توكل داشتن به خدا به چه جيز احتياج داريم ؟
البته براي داشتن اين چنين توكل ، احتياج به شناخت خدا مورد نياز است . اگر شناخت ما از خدا شناخت درستي باشد ، حتي در بدترين شرايط خواهيم توانست به او اعتماد داشته باشيم ، زيرا اعتماد بر خدا نيكو است .
ايوب 13 : 15
اگرچه مرا بكٌشد براي او انتظار خواهم كشيد ، ليكن راه خود را به حضور او ئابت خواهم ساخت .
زماني كه ياد گرفتيم ، توكل به اين خداي قادر مطلق و بي همتا نماييم ، ما نيز مانند سراينده مزامير خواهيم توانست بگوييم و بسراييم :

مزمور 5 : 11
همه متوكلانت شادي خواهند كرد و تا به ابد ترنم خواهند نمود ، زيرا كه ملجا ايشان تو هستي ، و آنانيكه اسم ترا دوست مي دارند در تو وجد خواهند نمود .

توكل يعني انتظار كشيدن و منتظر بودن .

مزمور 25 : 3
بله هركه انتظار تو مي كشد خجل نخواهد شد .

مزمور 31 : 1
اي خداوند بر تو توكل دارم پس خجل نشوم تا به ابد .

 

دعای من

ای پدر مهربان، می‌دانم که بارها ترس، ایمان را در دل‌های من جای داده است. با این حال، چرا باید بترسم وقتی که بارها به من گفتی نترسم؟ از اینکه قول دادید که همیشه با من باشید، و مرا تقویت کنید، و با من باشید و به دست راست راست راست و راست خود مرا حمایت کنید، سپاسگزارم، و نام قدوس شما را، به نام عیسی، دعا می‌کنم، ﺁمین.

درباره‌ی Saber Amiri

هان بر در ایستاده می‌کوبم کسی اگر صدای مرا بشنود و در به رویم بگشاید به درون آمده و با او هم‌سفره خواهم شد و او با من . [email protected]

همچنین ببینید

افکار نسنجیده

افکار نسنجیده این مزمور نه تنها در نظر گرفته شده است، بلکه می‌گوید: “غزل” با …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *