اعتقاد نامه

2015730_univ_lsr_lg

1. ما ایمان داریم که فقط کتاب مقدس کلام خداست، که از دو بخش اصلی عهد عتیق و عهد جدید تشکیل شده، که شامل 66 متن الهی است. ما ایمان داریم به تمامی کتاب مقدس که که در متون اصلی آن، عاری از هر گونه اشتباه، دست نخورده و تماماً الهام خدا است. ما ایمان داریم که کتاب مقدس قانون کلیسا و قانون زندگی هر فرد ایماندار مسیحی است.

2. ما ایمان داریم به یک خدا که از ازل در سه شخصیت متمایز از یکدیگر: پدر، پسر و روح القدس همزمان وجود داشته است. هر سه دارای ذات کامل الهی اند. در ذات یک هستند و در فردیت سه گانه.

3. ما ایمان داریم که عیسی مسیح بواسطۀ روح القدس، از مریم باکره جسم انسانی گرفته بدون آمیختگی به ذات گناه آلود انسان. او خدای کامل و انسان کامل است.

4. ما ایمان داریم به اینکه روح القدس شخص سوم از تثلیث اقدس، خداست و در قلب ایمانداران ساکن است.

5. ما ایمان داریم که انسان بصورت خدا آفریده شده، اما در گناه سقوط کرده و گناه مرگ فیزیکی و روحانی را آورد و بواسطۀ مرگ روحانی، انسان از خدا جدا شد. بنابراین همۀ انسانها با ذات گناه آلود متولد می شوند.

6. ما ایمان داریم که خداوند عیسی مسیح برای گناهان ما بر صلیب جان داد. مرگ او بر روی صلیب جریمۀ گناهان ما را داد و هر که توبه کرده و به او ایمان بیاورد، از مرگ ابدی نجات می یابد.

7. ما ایمان داریم به رستاخیز مسیح از مردگان با بدنی جلال یافته و صعود او به آسمان.

8. ما ایمان داریم که آئین مقدس تعمید در آب پس از اعتراف ایمان، در اطاعت از فرمان خداوند عیسی و در مقابل کلیسا انجام می گیرد و نشانۀ یکی شدن با مرگ و رستاخیز عیسی مسیح است.

9. ما ایمان داریم با آئین مقدس شام خداوند (عشا ربانی) که به یادگاری مرگ خداوندمان عیسی مسیح بر صلیب، در اطاعت از فرمان او در کلیسا انجام می گیرد. ما ایمان داریم که عناصر نان و شراب به بدن و خون مسیح تبدیل نمی گردند ولی حضور روحانی خداوند عیسی مسیح در این عناصر هست.

10. ما ایمان داریم که کلیسا به جمع ایمانداران مسیحی اطلاق می گردد که تحت ساختار رهبری کلیسا که کتاب مقدس بخصوص در اول و دوم تیموتائوس و تیطس مشخص کرده، خدای راستین را پرستش و خدمت می کنند. فقط کسانی که بواسطۀ خون مسیح و با ایمان به او تولد دوباره در مسیح و نجات آسمانی یافته اند، جزو کلیسا هستند.

11. ما ایمان داریم که به آسمان بالا برده شدن ایمانداران مسیحی پیش از ریخته شدن غضب خدا بر جهان و شروع دوران هفت سالۀ مصیبت بر زمین بوقوع می پیوندد.

12. ما ایمان داریم که مسیح درست همانگونه که به آسمان صعود کرد پیروزمندانه باز خواهد گشت و پادشاهی هزار سالۀ خود را عیناً بر زمین استوار خواهد کرد.

13. ما ایمان داریم به رستاخیز همۀ مردگان با بدن، چه عادل شمرده شدگان و چه گناهکاران.

14. ما ایمان داریم که پس از نجات در این دنیا سفیران مسیح و شاهدان او هستیم و هدف ما جلال دادن او و رسانیدن خبر خوش انجیل است.

15. ما ایمان داریم به عطایای روح القدس برای تجهیز ایمانداران مسیحی برای خدمت و جلال دادن خدا. ما ایمان داریم که عطایای زبانها و نبوت بدان صورت که در قرن اول میلادی در عهد جدید ( انجیل مقدس و رسالات رسولان مسیح) وجود داشته اند، اکنون متوقف شده اند.

16. ما ایمان داریم به قدرت دعا به جهت نجات انسانها از گناه، شفای بیماران بر طبق ارادۀ خدا، برای جلال او و پیشرفت پادشاهی خدا در دنیا است .

امین

درباره‌ی Amir Gh

همچنین ببینید

دوستی با مشکلات

دوستان را با مشکلات زندگی خود درست کنید. اگرچه بسیاری از چیزها تصادفی و غلط …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *