الهام بخش

هنگامی که پولس مسیح را پیدا کرد

هنگامی که پولس مسیح را پیدا کرد : یک نفر برای همه جان داد. مسیح فقط برای مردم خود، و نه تنها برای کسانی که با آموزه های او همدردی می کردند، به سلیب کشیده نشد. او برای همه مردم، گذشته، حال، و آینده بر صلیب شد. بسیاری از مسیحیان …

بیشتر بخوانید »

هنگامی که احساس می کنید بی قدرت هستید.

هنگامی که احساس می کنید بی قدرت هستید. احساس بیفایده یکی از تجربیات ناامید کننده و گاه حتی وحشتناکی است که ما به عنوان انسان داریم.  دیدن یک دوست عزیز از طریق یک بحران یک بیماری رنج می برد و ما نمی توانیم آن را تغییر دهیم، یا اینکه تعداد …

بیشتر بخوانید »