ﺁیا مسیحیان و مسلمانان خدا را پرستش می‌کنند؟

ﺁیا مسیحیان و مسلمانان خدا را پرستش می‌کنند؟
هم مسیحیان و هم مسلمانان خدا را وجودی ابدی می دانند، هم قدرتمند، همه دانایی و هم همه حال، با این وجود تفاوت عمده ای در دیدگاه اسلام نسبت به خدا وجود دارد. مسیحیان می‌دانند که خدا خود را در کتاب مقدس به عنوان یک خدا ﺁشکار ساخته است. با این حال، سه شخص مجزا، یعنی خدا، پدر، خدا، پسر و روح‌القدس. هر یک از خادمان خدا کاملا خدا هستند، اما مسیحیان سه خدا را خدمت نمی‌کنند؛ ما به یک خدا خدمت میکنیم، سه به یک.

ما می‌دانیم که خدا ﺁمد و خود را به انسان در مجسمهٔ لوقا ۱:۳۰-۳۵ ﺁشکار ساخت؛ یوحنا ۱:۱۴؛ کولسیان ۲:۹؛ ۱یوحنا ۴:۱-۳). عیسی مسیح با مرگ بر صلیب برای گناهان بشر (رومیان ۶:۲۳) بهای گناه را پرداخت. او قربانی کامل خدا بود تا بهای گناه را یک بار برای همیشه بپوشاند. پس از ﺁن که مسیح از مرگ برخاست، به ﺁسمان نزد پدرش بازگشت. او وعده داده بود که وقتی از ﺁنجا برود، “تسلی‌دهنده” (یوحنا ۱۶:۷؛ اعمال ۱:۸) در روح‌القدس. مسیح، همانطور که وعده داده شده بود، او را فرستاد تا برای ایمانداران (یوحنا ۱۴:۱۶-۳۱) مشاوری و تسلی‌دهنده باشد. خدای مسلمان، خدای سه گانه نیست. خدای مسلمان هم خدایی نیست که برای خودش فداکاری کنه ایدۀ نجات دهنده در اسلام نامشخص است.

اولین باری که مسیح ﺁمد، قربانی گناهان بود، اما روزی خواهد بود که او باز خواهد گشت. این بار او داور خواهد بود (اعمال ۱۰:۴۲-۴۳). کسانی که به مسیح ایمان ﺁورده‌اند، جاودانگی را با او خواهند گذراند، اما کسانی که او را رد کرده‌اند، تا ابد از مسیح در جهنم جدا خواهند ماند.

تثلیث برای ایمان مسیحی بسیار ضروری است. بدون تثلیث، پسر یگانه و یگانه خدا نمی‌ﺁید و به صورت انسان متولد می‌شود. و بدون مجسمهٔ موجود، مرگ مسیح را بر صلیب برای گناهان بشر نداریم، یعنی هیچ نجات‌ای از گناهانمان نخواهیم داشت، ناامیدی باقی نخواهیم ماند، از دست رفته و از خدا جدا خواهیم شد. بدون مرگ و رستاخیز مسیح، همهٔ ما بسیار رنجور (۱قرنتیان ۱۵:۱۲-۱۹) خواهیم بود.

پس ﺁیا مسلمانان و مسیحیان یک خدا را خدمت می‌کنند؟ سؤال بهتر این است که مسیحیان و مسلمانان دیدگاه صحیح نسبت به خدا دارند. البته پاسخ نه است. تفاوت های عمده ای بین دیدگاه های مسلمانان و مسیحیان از خدا وجود دارد که سبب برخورد این ادیان می شود. با این حال، واضح است که هر دو این ادیان نمی‌توانند در دیدگاه و عقیده‌شان به خدا صادق باشند. فقط یک خدا وجود دارد که به مشکل گناه پاسخ می‌دهد و ﺁن را حل می‌کند و راه‌حلی برای ﺁن می‌باشد. این خدای انجیل است.

“زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانهٔ خود را داد تا هر که به او ایمان ﺁورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. زیرا خدا پسر خود را به جهان نفرستاد تا جهان را محکوم نماید، بلکه تا جهان از طریق او نجات یابد. هر که به او ایمان ﺁورد، محکوم نمی‌شود، بلکه هر که ایمان نیاورد، محکوم می‌شود، زیرا به نام تنها پسر خدا ایمان نیاورده است.” (یوحنا ۳:۱۶-۱۸).

درباره‌ی Saber Amiri

هان بر در ایستاده می‌کوبم کسی اگر صدای مرا بشنود و در به رویم بگشاید به درون آمده و با او هم‌سفره خواهم شد و او با من . [email protected]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *