دعوت عیسی مسیح

چیست چاره زندگی؟

در کتاب مقدس آمده است: “همه گناه کرده اند و هیچکس به آن کمال مطلوب و پر جلالی که خدا انتظار دارد، نرسیده است.”  و طبق کلام خدا تمام مشکلات   در نتیجه نافرمانی مردم از احکام خدا  میباشد. نااطاعتی از قوانین خدا بدون جریمه  نیست. و این جریمه  مرگ روحانی تا ابدالاباد و جدائی از حضور و محبت خدا میباشد.

مسیح  تنها چاره گناه میباشد. در انجیل نوشته  شده است که: ” ما به واسطۀ خون وی (عیسی مسیح) رهایی یافته‌ایم، که این همان آمرزش گناهان است.”

کتاب مقدس چنین میگوید: “ولی اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او که امین و عادل است، گناهان ما را می‌آمرزد و از هر نادرستی پاکمان می‌سازد.”

آیا امروز تقصیر گناه وجدان شما را رنج  میدهد؟  آیا شما حس میکنید که با خداوند همراه نیستید؟  آیا نافرمانی احکام خداوند باعث محکومیت شما گردیده است؟

پس قلب خود را باز کرده اجازه بدهید که مسیح وارد زندگی شما بشود. “زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانۀ خود را داد تا هر ‌که به او ایمان آورد هلاک نگردد، بلکه حیات جاودان یابد.”

وقتی که تنها و افسرده زیر بار سنگین خم شدید مسیح چاره زندگی است.  ریشه همه مشکلات ما گناه است. ولی مسیح چاره گناه است. مسیح راه حل زندگی است. اگر زندگی خود را به مسیح بسپارید وعده خداوند اینست: که گناهان شما را بخشیده زندگی تازه عطا میکند. آیا مایل هستید زندگی خود را به مسیح بسپارید؟ همین الان و هر جا که هستید میتوانید زندگی خود را به مسیح زنده سپرده، بار سنگین گناه را از دوش خود سبک کنید.

خدا شما را دوست دارد
در انجیل عیسی مسیح آمده است که:   «زیرا خدا مردم جهان را آنقدر محبت کرد که عیسی مسیح پسر یگانۀ خود را داد تا هر‌که به او ایمان آوَرَد هلاک نگردد، بلکه حیات جاویدان یابد.»  خدا شما را دوست دارد و میخواهد شما را برکت بدهد و به شما زندگی وافر عطا نماید.  عیسی مسیح چنین گفته است: «من آمده‌ام تا ایشان حیات داشته باشند و از آن به‌فراوانی بهره‌مند شوند.» خدا میخواهد که شما در این دنیا زندگی وافر داشته باشید و در آن دنیا از حیات ابدی بهرمند گردید.

ولی مشکلی هست چون ما گناه آلود هستیم
در کتاب مقدس آمده است:  «زیرا همه گناه کردند و هیچکس به آن کمال مطلوب و پر جلالی که خدا انتظار دارد، نرسیده است.»   با وجود اینکه فرق خوب و بد را میدانیم، باز هم خطا کاری میکنیم.  چون خدا قدوس است برای همین هم از خدا حس بیگانگی میکنیم.

گناه بدون جریمه نیست
طبق کتاب مقدس: «مزد گناه مرگ (روحانی) است.» نا اطاعتی از قوانین خدا بدون جریمه نیست و این جریمه مرگ روحانی تا ابدالآباد و جدائی از حضور و محبت خدا میباشد.

مسیح جرم مجازاتهای شما را پرداخته است
در کتاب مقدس آمده است:  «خدا محبت خود را به ما اینگونه ثابت کرد که وقتی ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح در راه ما مرد. پس چقدر بیشتر، اکنون که توسط خون او پارسا شمرده شده‌ایم، به‌واسطۀ او از غضب نجات خواهیم یافت.  ما به واسطۀ خون وی رهایی یافته‌ایم، که این همان آمرزش گناهان است.»  با اینکه خود بی گناه بود، مسیح بر روی صلیب جرم مجازات همه گناهان شما را پرداخته است.  شاید فکر میکنید که خدا زمانی شما را دوست خواهد داشت که کارهای ثواب انجام بدهید.  ولی کتاب مقدس میگوید عیسی مسیح آنقدر شما را دوست داشت که حتی زمانی که از وی سرکشی میکردید برای شما مرد.

رستگاری یک هدیه رایگان است
در کتاب مقدس در این باره چنین نوشته شده است:  «به فیض و از راه ایمان نجات یافته‌اید – و این از خودتان نیست، بلکه عطای خداست – و نه از اعمال، تا هیچ‌ کس نتواند به خود ببالد.»  معنی فیض لطف و محبتی است که بستگی به لیاقت فرد ندارد.  یعنی خدا به شما هدیه ای پیشکش میکند که قادر به کسب نیستید.  بخش گناهان و حیات جاودان هدیه ای است رایگان هستند.  شما لازم نیست (و نا قادر هستید)  این هدیه را کسب کنید.  فقط لازم است که با شادی بپذیرد و ایمان بیاورید که عیسی مسیح برای گناهان شما جان خود را فدا کرد.

چگونه باید این هدیه را پذیرفت
قدم اول: قبول کنید که یک گناهکار هستی و از احکام خدا سر پیچی کردید.   «زیرا همه گناه کرده‌اند و از جلال خدا کوتاه می‌آیند.»
قدم دوم: به گناهان خود اعتراف کرده از خطاکاری دست بکشید.  «گر بگوییم بی‌گناهیم، خود را فریب داده‌ایم و راستی در ما نیست. ولی اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او که امین و عادل است، گناهان ما را می‌آمرزد و از هر نادرستی پاکمان می‌سازد.  اگر بگوییم گناه نکرده‌ایم، او را دروغگو جلوه می‌دهیم و کلام او در ما جایی ندارد.»
قدم سوم: به عیسی مسیح ایمان بیاورید. قبول کنید که خدا، عیسی مسیح یگانه فرزند روحانی خود را به عنوان یک انسان (جسم پوشیده) به این جهان فرستاد.  مسیح به روی صلیب فدا شد و از مردگان قیام کرد.  به خاطر ریختن خون این قربانی، آمرزش گناهان میسر شد و به خاطر پیروزی مسیح بر مرگ، حیات جاودان نیز امکان پذیر شد.

مسیح پشت در قلب شما ایستاده در را میکوبد
این است دعوت عیسی مسیح: «هان بر در ایستاده می‌کوبم. کسی اگر صدای مرا بشنود و در به ‌رویم بگشاید، به درون خواهم آمد و با او همسفره خواهم شد و او با من.»  مسیح بر در قلب (احساسات، عاقل و اراده) شما ایستاده است.  او را به زندگی خود دعوت کنید.  مسیح منتظر شماست تا در زندگی خود او را بپذیرد.

امروز روز نجات است
پذیرش نجات به عنوان هدیه تنها راهی میباشد که شما میتواند نجات بیابید. از آنجا که این نجات رایگان است،  امروز آن را به عنوان هدیه بپذیرد.  چون امروز روز مرحمت و رستگاری میباشد،  بخشش گناهان را به فردا موکول نکنید.   در کتاب مقدس چنین نوشته شده است: “فریاد تو را زمانی که در رحمتم برویت باز بود، شنیدم.  در روزی که موعد نجات بود، به کمک تو شتافتم.  الان، همان زمانی است که در رحمت خدا به روی شما باز است!  الان، همان روزی است که خدا حاضر است به کمک شما بشتابد.”

پذیرش دعوت عیسی مسیح
اگر امروز به خداوند اقرار کنید که یک گناهکاری هستید و قادر به نجات خود نیستید و نیز ایمان بیاورید که خدا شما را دوست دارد و عیسی مسیح یگانه پسر روحانی خود را فرستاده است تا جریمه گناهان شما را بپردازد، و اگر گناهان خود را به او اعتراف کنید و با کمک وی از گناه دست بکشید، نجات خواهید یافت و حیات جاوید خواهید داشت.

دعای شما 
ای خداوند، پدر آسمانی، من در نام عیسی مسیح به حضور تو می آییم.  من میدانم که یک گناهکارم و به بخشش تو نیازمند میباشم؛ من ایمان دارم که عیسی برای گناهان من بر روی صلیب جان داد و برای حیات بخشیدن به من از قبر بر خواست.  ای عیسی مسیح،  لطفآ مرا ببخش؛ زندگی مرا تغیر بده و به من نشان بده که چگونه بتوانم تو را بهتر بشناسم.   تو را به زندگی ام دعوت میکنم و می خواهم به تو توکل کرده، به عنوان خداوند و نجات دهنده، تا آخر عمرم از تو پیرویکنم.  در نام عیسی مسیح میطلبم؛ آمین.

آیا میخواهید نعمت حیات را در خداوند تجربه کنید؟

  • بله؛ من میخواهم زندگی خود را به عیسی مسیح بسپارم
  • نه؛ من هنوز سوالاتی در این مورد دارم

جشن شادی در آسمان

عیسی مسیح این مثال را آورد تا نشان دهد که در آسمان چه شادیهایی برای توبه یک گناهکار بوجود میاید:   «کدام زن است که ده سکۀ نقره داشته باشد و چون یکی از آنها گم شود، چراغی برنیفروزد و خانه را نروبد و تا آن را نیافته، از جُستن بازنایستد؟ و چون آن را یافت، دوستان و همسایگان را فرامی‌خواند و می‌گوید: ”با من شادی کنید، زیرا سکۀ گمشدۀ خود را بازیافتم.“ به شما می‌گویم، به همینسان، برای توبۀ یک گناهکار، در حضور فرشتگان خدا جشن و سرور بر‌پا می‌شود.»

اگر شما نیز از عیسی مسیح خواسته اید که گناهانتان را ببخشد، لطفآ این خبر خوش را به من برسانید تا من نیز با فرشتگان خدا برای رستگاری شما شادی کنم.

درباره‌ی Amir Gh

همچنین ببینید

افکار نسنجیده

افکار نسنجیده این مزمور نه تنها در نظر گرفته شده است، بلکه می‌گوید: “غزل” با …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *