در بحران و مشکلات هستید؟ جای نگرانی نیست، زیرا شما هنوز در د…

[ad_1] در بحران و مشکلات هستید؟ جای نگرانی نیست، زیرا شما هنوز در دست های پیروزمند و معجزه گر خداوند قرار دارید.


[ad_2]

درباره‌ی Amir Gh

همچنین ببینید

God is spirit

مسيح به ما میگوید سرشت خدا چیست و سرشت ما انسان ها چیست؟ معنای زندگی …