چگونه ميتوان خدا را يافت

زوجی زیر آسمانی پرستاره راه می‌روند

 

 

 

با مطالعه این چهار نکته می توانیم با مبدا آفرینش یعنی خدا ارتباط معنوی برقرار نماییم وبا نقشه الهی درمورد سرنوشت بشرآشنا شویم.

نکته اول- خداوند شما را دوست دارد
خداوند شما را دوست دارد و می خواهد که شما بوسیله ارتباط روحانی با او به سعادت و نیکبختی نائل گردید. خداوند می فرماید:« با محبت ازلی ترا دوست داشتم از این جهت تو را به رحمت جذب نمودم »

( ارمیاء31 : 3)

« زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هرکه بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد »

( یوحنا 3 : 16 )

نقشه خدا برای بشر

نقشه خدا برای بشر اینست که انسان به حضور خداوند بازگشت نماید وبا او ارتباط معنوی برقرار کند واز لطف الهی مستفیض گردد و ارامش وحیات جاودانی بدست آورد.مسیح می فرماید:«من آمدم تا ایشان حیات یابند وآن را زیادتر حاصل کنند»

( یوحنا 10:10 )

«حیات جاودانی این است که تو را خدای واحد حقیقی وعیسی مسیح را که فرستادی بشناسند»

( یوحنا  17 : 3)

چرا اغلب مردم دنیا از داشتن چنین حیاتی محرومند؟

نکته دوم- مشکل انسان : گناه

انسان بعلت سرپیچی از احکام الهی ازفیض حضور او محروم شده است.

«مزد گناه موت (جدایی روحانی) است» (رومیان 6 : 23 ).

«خطایای شما در میان شما وخدای شما حائل شده است وگناهان  شما روی او را ازشما پوشانیده است»

(اشعیاء 59 : 2)

گناه چیست؟

خدا؛ انسان را آفریده تا محبت خود را باو نشان دهد اما انسان تحت تأثیر تمایلات نفسانی ؛راه خود را از خدا جدا کرد.این حالت نمرد و سرکشی وبا بی اعتنائی نسبت به میل و اراده الهی در اصطلاح کتاب مقدس گناه نامیده می شود

(رومیان1: 18-21  واشعیاء 5:53 و6)

چه کسانی گناه کرده اند؟

«همه گناه کرده اند و از جلال خدا قاصر می باشند» (رومیان 3 : 23).

عواقب گناه چیست؟

احسان تقصیر وگناه، موجب ایجاد احساس پوچ بودن و عدم رضایت از زندگی می گردد. انسان فطرتأ برای رسیدن به حقیقت وکسب کمال – روحانی، بطور دائم در تلاش است ومی کوشد ازراه ثواب یا نیکوکاری واخلاق ومعرفت فلسفی به این هدف برسد. ولی با وجود همه کوششها، به دلیل عدم درک صحیح وپی نبردن به علت اصلی یعنی گناه، به نتیجه نرسیده است.

نکته سوم- عیسی مسیح : تنها راه رسیدن به خدا

1- عیسی کیست؟          شخصیتی بی نظیر.

2- عیسی چه گفت؟       ادعایی بی نظیر.

3-عیسی چه کرد؟          فداکاری بی نظیر.

4- عیسی برای شما چه میتواند بکند؟       اعطای نجاتی بی نظیر.

ولادت بی نظیراوازمریم باکره، زندگی سرشارازقدوسیت وقدرت، قربانی شدن بر صلیب بخاطرآمرزش گناه بشر ، رستاخیز پیروزمندانه ازمردگان وصعودش به آسمان، این واقعیت را ثابت می کند که اویگانه منجی انسان است.

عیسی مسیح: یگانه راه نجات و رستگاری

ما بر اثر گناه به مرگ محکوم شدیم. لیکن خدا فرزند یگانه خود رافرستاد تا به جای ما جان بدهد.مسیح، مانند پلی، بر روی دره ای که ما را از خدا جدا می سازد قرارگرفته است.

ما بوسیله این پل با خدا ارتباط پیدا می کنیم وآمرزش گناهان خود را بدست می آوریم. حضرت یحیی درباره عیسی چنین شهادت می دهد: «اینک بره خدا که گناه جهان را برمی دارد»

(یوحنا 29:1)

ولی دانستن این حقیقت به خودی خود کافی نیست.

نکته چهارم- نصمیم شخصی

اگرشخصأ مسیح را به عنوان نجات دهنده خود بپذیریم:

الف- خدارا خواهیم شناخت.

ب- محبت الهی را دریافت خواهیم کرد.

ج- ازاراده مقدس خدا آگاه خواهیم شد.

دست یابی به این امورمستلزم این است که:

1-گناهان خود را اعتراف نماییم وازآنها توبه کنیم.

2-اعتماد داشته باشیم که بوسیله ایمان به مسیح فدا گناهان ما آمرزیده شده است زیرا مسیح درراه ما گردید.

3- به مسیح تسلیم شویم ومحبت اورا بپذیریم وازاوبعنوان خداوند خود اطاعت نماییم

بخشش الهی

آمرزش گناه وبرقراری ارتباط معنوی با خدا، فیض ولطف رایگان وعنایتی از جانب خود او است که به محض پذیرفتن مسیح،نصیب انسان می گردد.

خدا، راه رستگاری را مهیا نموده است ولی قبول یا رد آن به میل و اراده آزاد انسان بستگی دارد.

« به آن کسانی که او را قبول کردند، قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد» ( یوحنا 12:2، افسسیان  8:2  و  9 )

پذیرش مسیح بستگی به میل قلبی ما دارد

مسیح می فرماید:« اینک بردرایستاده می کوبم. اگر کسی آوازمرا بشنود ودررا باز کند، به نزد اودرخواهم آمد وبا وی شام خواهم خورد واو نیزبا من» (مکاشفه 20:3).

تنها داشتن اعتقاد عقلانی ویا احساسات پرشور-

درباره مسیح، کافی نیست. باید با تمام وجود او را

بپذیریم وبه او تسلیم شویم.

راه رسیدن به مسیح خداوند

اکنون شما می توانید به وسیله دعایی که از روی ایمان است، مسیح را به زندگی خود دعوت کنید. دعا، یعنی گفتگو با خدا. خداوند از آنچه در دل شما می گذرد آگاه است. مهم نیست که با چه کلماتی خواست خود را با او درمیان می گذارید. دعای زیر نمونه یک نیا یش از روی ایمان است:

« ای مسیح خداوند، به تو محتاجم. متشکرم که برای آمرزش گناهان من بر روی صلیب جان دادی. به گناهان خود اعتراف می نمایم و توبه _ می کنم. اینک قلب و وجود خود را گشوده ام. درآن نزول فرما و منجی من باش. تو را به خاطر آمرزش گناهانم سپاس می گویم. تو فرمانروای زندگی من باش و از من آن وجودی را بسازکه مطابق میل و ارادۀ تو باشد. آمین ».

آیا می توانید با همین نیت با خداوند گفتگو کنید؟ اگر چنین است، همین لحظه به حضور خداوند دعا کنید. آنگاه مسیح، بر طبق وعده اش، داخل زندگی شما خواهد شد. ولی اگر چنین نیست و اطمینان ندارید، به این حقیقت توجه داشته باشید که خداوند مسئولیت اخذ تصمیم را به عهده شما گذاشته است (یوحنا18:3).

علائم حضور مسیح در زندگی شما

حال که این دعا را کردید،آیا مسیح وارد زندگی شما شده است؟ آیا بر حسب وعده ای که در مکاشفه  20:3  داده شده، اکنون مسیح محل وموقعیت خاصی را در زندگی شما دارد؟ مسیح  فرمود:« در زندگی شما داخل خواهم شد.» آیا او شما را مأیوس خواهد کرد؟ چگونه مطمئن

می  شوید که خداوند دعای شما را مستجاب فرموده است؟ علت اطمینان این است که خداوند

در وعده ودر کلام خود امین ودر قول خویش وفادارو قابل اعتماد است.

اگر او را به عنوان منجی و خداوند پذیرفته با شید یقین بدانید که این واقعیتها برای شما رخ

داد است:

1- عیسی مسیح، بوسیله روح خود، در زندگی شما داخل شده است و هرگزشما را ترک

نخواهد کرد (مکاشفه 20:3 ،اول قرنتیان 13:12  و عبرانیان5:13  ).

2-گناهانتان آمرزیده شده است ( کولسیان13:2 و14 ).

3-شما عضو خانوادۀ الهی گردیده اید و خدا پدر شما است و ایمانداران خواهران وبرادران

شما می باشند ( غلاطیان 26:3 ).

4-رابطه معنوی شما با خدا برقرار گردیده است ( یوحنا 10:10 و2:17 و3 ).

5- دارای حیات جاودانی شده اید و مشغول اجرای آن نقشه ای خواهید بود که خدا شما را

برای آن آفریده است.

« شهادت این است که خدا حیات جاودانی به ما داده است و این حیات در پسراو است.

آنکه پسررا دارد حیات را دارد وآنکه پسر خدا را ندارد حیات را نیافته است. این را

نوشتم به شما که به اسم خدا ایمان آورده اید تا بدانید که حیات جاودانی دارید»

( اول یوحنا 11:5و13 ).

خدا را شکرگزارباشید که مسیح در زندگی شما است وشما را هرگز ترک نخواهد کرد.

بدانید که از لحظه پذیرش عیسی مسیح، او مطابق وعده اش درشما ساکن گردیده است

وشما حیات ابدی یافته اید و او هرگز شما را ترك نخواهد کرد.

فقط به احساسات خود متکی نباشید

(یوحنا 21:14 )

خودرو، همراه یدک یا بدون آن قادر به حرکت می باشد. لیکن تصوراینکه یدک بتواند خودرو

را به حرکت در آورد پوچ و بی معنی است. همینطورهم مسیحیان نباید براحساسات وعواطف

خود اعتماد و توکل کنند، بلکه اعتماد و توکل آنها باید بر کلام خدا و وعده های او متکی باشد.

نگذارید احساسات بر زندگی شما حاکم گردد.« به ایمان رفتار می کنیم نه به دیدار( مشهودات)»

(دوم قرنتیان 7:5 ).

راهنمایی هایی برای رشد مسیحی:

هر قدر اعتماد و توکل ما بر خداوند بیشتر شود، رابطه ما با مسیح استوارتر می گردد ورشد

مسیحی حتی درجزئیات زندگی ما زیادتر خواهد شد. این اطمینان خاطر با اجرای دستورات

زیرامکان پذیر می گردد:

ر- روزانه بوسیله دعا با خداوند گفتگو کنید.(فیلیپیان 6:4 ).

ش- شناخت خود را نسبت به خدا با قرائت مستمر کلام او بیشتر کنید. (دوم تیموتائوس14:3و17    واعما ل11:17

د- درشروع هر کاری ، به خداوند توکل نمایند و او را اطاعت کنید.( لوقا46:6 و49 ویوحنا

21:14

ن- نفس خود را انکار کنید و درپاکی و قدرت روح القدس زندگی نمایید.

(کولسیان6:2، افسسیان14:3-21 و18:5 ).

م- مسیح را با اعما ل نیکو و صداقت گفتار خود به دیگران بشناسانید. (متی 18:28 – 20

دوم قرنتیان 17:5 وافسسیان1:4 ).

ا- ایمانداران مسیحی را محبت نمایید و با آنها مشارکت و مصاحبت داشته باشید.

( عبرانیان 25:10 و اعما ل  42:2  -47  ).

درصورتی که عضو کلیسا نیستید اولین قدم را بردارید و به نزدیکترین کلیسایی که کلام

خدا بدرستی در آن موعظه می شود رجوع کنید و بطورمنظم با سایرایماندارنی که مسیح

را منجی خود می دانند و ارادۀ مقدس ومحبت او را در زندگی خود اجرا می نمایند مشارکت

و مصاحبت داشته باشید.

منبع:eichurch.co.uk

درباره‌ی Saber Amiri

هان بر در ایستاده می‌کوبم کسی اگر صدای مرا بشنود و در به رویم بگشاید به درون آمده و با او هم‌سفره خواهم شد و او با من . [email protected]

همچنین ببینید

افکار نسنجیده

افکار نسنجیده این مزمور نه تنها در نظر گرفته شده است، بلکه می‌گوید: “غزل” با …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *