وقتی خدا پشتیبان شماست

وقتی خدا پشتیبان شماست، هیچ چیز قادر نخواهد بود شما را عقب نگه دارد.

زیرا بازوی شریران خواهد شکست، اما خداوند پشتیبان پارسایان است. [ مزمور 37:17 (NMV) ]

تو سپر پیروزی خود را به من بخشیده‌ای، و دست راستت پشتیبان من بوده؛ فروتنی تو مرا بزرگ ساخته است. [ مزمور 18:35 (NMV) ]

درباره‌ی Amir Gh

همچنین ببینید

God is spirit

مسيح به ما میگوید سرشت خدا چیست و سرشت ما انسان ها چیست؟ معنای زندگی …