وقتی بدانید که خدا در راس امور است و در زمان مناسب همه چیز ر…

[ad_1] وقتی بدانید که خدا در راس امور است و در زمان مناسب همه چیز را درست می کند، با آن همه تنش و فشار زندگی نخواهید کرد. خداوند می فرماید:”اگرچه تاخیر نماید برایش منتظر باش، زیرا که البته خواهد آمد و درنگ نخواهد نمود” (حبقوق فصل 2 آیه 3). خدا در زمان مقتضی به وعده اش عمل می کند و یک ثانیه هم دیرتر از موعود مقرر انجام نخواهد شد. بنابراین در آرامش باشید.


[ad_2]

درباره‌ی Amir Gh

همچنین ببینید

افکار نسنجیده

افکار نسنجیده این مزمور نه تنها در نظر گرفته شده است، بلکه می‌گوید: “غزل” با …