محبت به دشمنان

https://christnetwork.net/wp-content/uploads/2015/08/rubens-feast_of_simon_the_pharisee.jpg

محبت حلیم و مهربان است؛
• محبت حسد نمی برد؛
• محبت کبر و غرور ندارد؛
• اطوار ناپسندیده ندارد
• و نفع خود را طالب نمی شود؛
• خشم نمی گیرد
• و سوءظن ندارد؛
• از ناراستی خوشوقت نمی گردد، ولی با راستی شادی می کند؛
• در همه چیز صبر می کند و همه را باور می نماید؛
• در همه حال امیدوار می باشد و هر چیز را متحمل می باشد.
• محبت هرگز ساقط نمی شود … اول قرنتیان 13 : 4 – 8
• محبت بی‌ریاست:
محبت بی ریا باشد. از بدی نفرت کنید و به نیکویی بپیوندید. رومیان 12 : 9
• محبت بزرگترین است:
و الحال این سه چیز باقی است: یعنی ایمان و امید و محبت. اما بزرگتر از اینها محبت است. اول قرنتیان 13 : 13
• محبت اجرای شریعت است:
مدیون احدی به چیزی مشوید جز به محبت نمودن با یکدیگر، زیرا کسی که دیگری را محبت نماید، شریعت را بجا آورده باشد.
• محبت خدا بوسیله روح‌القدس در دلهای ما ریخته شده است. رومیان 5 : 5
• محبت ثمره روح‌القدس است:
لیکن ثمره روح، محبت و خوشی و سلامتی و حلم و مهربانی و نیکویی و ایمان و تواضع و پرهیزکاری است،غلاطیان 5 : 22
• محبت زورآور است :
مرا مثل خاتم بر دلت و مثل نگین بر بازویت بگذار، زیرا که محبت مثل موت زورآور است و غیرت مثل هاویه ستمکیش می باشد. شعله هایش شعله های آتش و لهیب یهوه است. غزل غزل‌ها 8 : 6
• محبت خطاپوش است :
بغض نزاعها می انگیزاند، اما محبت هر گناه را مستور می سازد. امثال 10 : 12
و اول همه با یکدیگر بشدت محبت نمایید زیرا که محبت کثرت گناهان را می پوشاند. اول پطرس 4 : 8
• در محبت خوف نیست:
در محبت خوف نیست بلکه محبت کامل خوف را بیرون می اندازد زیرا خوف عذاب دارد و کسی که خوف دارد در محبت کامل نشده است. اول یوحنا 4 : 18
• خداوند عَلَمِ محبت را بالای سر ما قرار داده است:
مرا به میخانه آورد و علم وی بالای سر من محبت بود. امثال 2 : 4
• محبت غایت حکم است:
اما غایت حکم محبت است از دل پاک و ضمیر صالح و ایمان بی ریا. اول تیموتائوس 1 : 5
• محبت به پول ریشه همه بدی‌هاست:
زیرا که طمع ریشه همه بدیها است که بعضی چون در پی آن می کوشیدند از ایمان گمراه گشته خود را به اقسام دردها سفتند. اول تیموتائوس 6 : 10

مخاطبین محبت:
• محبت خدا به ما:
خداوند از جای دور به من ظاهر شد (و گفت): «با محبت ازلی تو را دوست داشتم، از این جهت تو را به رحمت جذب نمودم. ارمیا 31 : 3
ما او را محبت می نماییم زیرا که او اول ما را محبت نمود. اول یوحنا 4 : 19
• محبت به همسایه:
از ابنای قوم خود انتقام مگیر، و کینه مورز، و همسایه خود را مثل خویشتن محبت نما. من یهوه هستم. لاویان 19 : 18
• محبت به یهوه:
ای جمیع مقدسان خداوند او را دوست دارید. خداوند امنا را محفوظ می دارد و متکبران را مجازات کثیر می دهد. مزامیر 31 : 23
«اگر مرا دوست دارید، احکام مرا نگاه دارید. یوحنا 14 : 15
عیسی در جواب او گفت: «اگر کسی مرا محبت نماید، کلام مرا نگاه خواهد داشت و پدرم او را محبت خواهد نمود و به سوی او آمده، نزد وی مسکن خواهیم گرفت. یوحنا 14 : 23
زیرا همین است محبت خدا که احکام او را نگاه داریم و احکام او گران نیست. اول یوحنا 5 : 3
که او را اگرچه ندیده اید محبت می نمایید و اﻵن اگرچه او را نمی بینید لکن بر او ایمان آورده وجد می نمایید با خرمی ای که نمی توان بیان کرد و پر از جلال است. اول پطرس 1 : 8
• دوستی با دنیا(به این معنی که به دنبال خواسته‌های دنیوی دنیا رفتن):
ای زانیات آیا نمی دانید که دوستی دنیا دشمنی خداست؟ پس هرکه می خواهد دوست دنیا باشد دشمن خدا گردد. یعقوب 4:4
• محبت به دشمنان (مردم دنیا بواسطه اینکه مسیح ما را برگزیده دشمن ما گردید‌ه‌اند):
اما من به شما می گویم که دشمنان خود را محبت نمایید و برای لعن کنندگان خود برکت بطلبید و به آنانی که از شما نفرت کنند، احسان کنید و به هر که به شما فحش دهد و جفا رساند، دعای خیر کنید، متی 5 : 44
• دوست داشتن شریعت:
شریعت تو را چقدر دوست می دارم؛ تمامی روز تفکر من است. مزامیر 119 : 97
• محبت خدا به آنانی که او را دوست می‌دارند:
«چونکه به من رغبت دارد او را خواهم رهانید و چونکه به اسم من عارف است او را سرافراز خواهم ساخت. مزامیر 91 : 14
• رحمت را دوست بداری:
ای مرد از آنچه نیکو است تو را اخبار نموده است؛ و خداوند از تو چه چیز را می طلبد غیر از اینکه انصاف را بجا آوری و رحمت را دوست بداری و در حضور خدای خویش با فروتنی سلوک نمایی؟ میکاه 6 : 8
• جان خود را فدای یکدیگر کنیم(بزرگترین محبت):
«این است حکم من که یکدیگر را محبت نمایید، همچنان که شما را محبت نمودم. یوحنا 15 : 12
• محبت مسیح به ما:
زیرا محبت مسیح ما را فرو گرفته است، چونکه این را دریافتیم که یک نفر برای همه مرد پس همه مردند. دوم قرنتیان 5 : 14
محبت شوهر به همسر خود:
ای شوهران زنان خود را محبت نمایید، چنانکه مسیح هم کلیسا را محبت نمود و خویشتن را برای آن داد. افسسیان 5 : 25
• محبت برادرانه:
محبت برادرانه برقرار باشد. عبرانیان 13 : 1
و این حکم را از وی یافته ایم که هرکه خدا را محبت می نماید برادر خود را نیز محبت بنماید. اول یوحنا 4 : 21
اگر کسی گوید که خدا را محبت می نمایم و از برادر خود نفرت کند دروغگوست زیرا کسی که برادری را که دیده است محبت ننماید چگونه ممکن است خدایی را که ندیده است محبت نماید؟ اول یوحنا 4 : 20

لزوم محبت:
• به همین همه خواهند فهمید که شاگرد من هستید اگر محبت یکدیگر را داشته باشید.» یوحنا 13 : 35
• محبت یگانگی روح را در رشته سلامتی نگاه می‌دارد:
لهذا من که در خداوند اسیر می باشم، از شما استدعا دارم که به شایستگی آن دعوتی که به آن خوانده شده اید، رفتار کنید،
با کمال فروتنی و تواضع و حلم، و متحمل یکدیگر در محبت باشید؛ و سعی کنید که یگانگی روح را در رشته سلامتی نگاه دارید. یک جسد هست و یک روح، چنانکه نیز دعوت شده اید در یک امید دعوت خویش. یک خداوند، یک ایمان، یک تعمید؛ یک خدا و پدر همه که فوق همه و در میان همه و در همه شما است. لیکن هریکی از ما را فیض بخشیده شد بحسب اندازه بخشش مسیح. افسسیان 4 : 1 – 8
• محبت مفصلی است که اعضاء بدن را به هم می‌پیوندد:
بلکه در محبت پیروی راستی نموده، در هرچیز ترقی نماییم در او که سر است، یعنی مسیح؛ که از او تمام بدن مرکب و مرتب گشته ، به مدد هر مفصلی و برحسب عمل به اندازه هر عضوی بدن را نمو می دهد برای بنای خویشتن در محبت. افسسیان 4 : 15 – 16
• عطایای روحانی همچون ابزارهایی هستند که برای به کار گرفتن آن‌ها نیاز است از دستگیره‌ای به نام محبت استفاده گردد.

درباره‌ی Saber Amiri

هان بر در ایستاده می‌کوبم کسی اگر صدای مرا بشنود و در به رویم بگشاید به درون آمده و با او هم‌سفره خواهم شد و او با من . [email protected]

همچنین ببینید

افکار نسنجیده

افکار نسنجیده این مزمور نه تنها در نظر گرفته شده است، بلکه می‌گوید: “غزل” با …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *