شاگرد همچون استادش ملایم و افتاده دل است

Image result for christ disciples

شاگرد همچون استادش ملایم و افتاده دل است:
یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم‌یابید زیرا که حلیم و افتاده دل می‌باشم و در نفوس خود آرامی خواهید یافت؛ متی29:11
8. شاگرد متحمل بارهای دیگران می‌گردد:
بارهای سنگین یکدیگر را متحمل شوید و بدین نوع شریعت مسیح را به جا آرید. غلاطیان6:2
9. صلیب در زندگی یک شاگرد نقش اساسی و محوری دارد:
آنگاه عیسی به شاگردان خود گفت: «اگر کسی خواهد متابعت من کند، باید خود را انکار کرده و صلیب خود را برداشته ، از عقب من آید. متی24:16
10. همان‌گونه که پدر مسیح را فرستاد و او همواره مطیع پدر بود و اراده او که نجات ما بود را به انجام رسانید، مسیح نیز ما را فرستاد و ما باید کاملاً مطیع استاد خود باشیم و همچون عیسی که جان خود را دریغ نداشت در انجام مأموریت شاگردی خود از جان خود مضایقه ننماییم.
11. پولس با مشارکت با روح‌القدس به بالاترین درجه از شاگردی عیسی دست‌یافت جایی که گفت:
با مسیح مصلوب شده‌ام ولی زندگی می‌کنم لیکن نه من بعدازاین، بلکه مسیح در من زندگی می‌کند. و زندگانی که الحال در جسم می‌کنم، به ایمان بر پسر خدا می‌کنم که مرا محبت نمود و خود را برای من داد. غلاطیان20:2
– و آنانی که از آن مسیح می‌باشند، جسم را با هوسها و شهواتش مصلوب ساخته‌اند. غلاطیان:24:5
– و تا او را و قوت قیامت وی را و شراکت در رنجهای وی را بشناسم و با موت او مشابه گردم. فیلیپیان10:3
12. پولس به‌عنوان شاگرد مسیح می‌خواست که همه را در مسیح کامل سازد:
– و ما او را اعلان می‌نماییم، در حالتی که هر شخص را تنبیه می‌کنیم و هر کس را به هر حکمت تعلیم می‌دهیم تا هرکس را کامل در مسیح عیسی حاضر سازیم. کولسیان28:1
13. پولس خود را غلام مسیح می‌خواند:
– پولس، غلام عیسی مسیح و رسول خوانده شده و جدا نموده شده برای انجیل خدا، رومیان1:1
14. پولس از تیموتائوس می‌خواهد که سرباز مسیح باشد:
– چون سپاهی نیکوی مسیح عیسی در تحمل زحمات شریک باش. دوم تیموتائوس3:2
15. پولس از تیموتائوس خواست که خود را درگیر امور پیش‌پاافتاده نسازد تا بتواند خدا را خشنود سازد:
– هیچ سپاهی خود را در امور روزگار گرفتار نمی‌سازد تا رضایت آنکه او را سپاهی ساخت بجوید. دوم تیموتائوس4:2
16. پطرس می‌گوید که ما باید در اثر قدمهای او رفتار نماییم:
– زیرا که برای همین خوانده‌شده‌اید چونکه مسیح نیز برای ما عذاب کشید و شما را نمونه‌ای گذاشت تا در اثر قدمهای وی رفتار نمایید که هیچ گناه نکرد و مکر در زبانش یافت نشد. چون او را دشنام می‌دادند دشنام پس نمی‌داد و چون عذاب می‌کشید تهدید نمی‌نمود بلکه خویشتن را به داور عادل تسلیم کرد. که خود گناهان ما را در بدن خویش بردار متحمل شد تا از گناه مرده شده به عدالت زیست نماییم که به ضربهای او شفا یافته‌اید. اول پطرس2: 21-24
17. شاگرد کسی است که مسیح را به هرکجا که برود متابعت می‌نمایند:
– اینانند آنانی که با زنان آلوده نشدند زیرا که باکره هستند و آنانند که بره را هر کجا می‌رود متابعت می‌کنند و از میان مردم خریده شده‌اند تا نوبر برای خدا و بره باشند. مکاشفه4:14

شاگردی مسیح در عصر حاضر
• حکم مسیح به ما که در عصر او زیست نمی‌کنیم و با قدرت روح‌القدس هدایت می‌شویم:
– پس عیسی پیش آمده، بدیشان خطاب کرده، گفت: «تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده است. پس رفته ، همه امتها را شاگرد سازید و ایشان را به اسم اب و ابن و روح‌القدس تعمید دهید. و ایشان را تعلیم دهید که همه اموری را که به شما حکم کرده‌ام حفظ کنند. و اینک من هرروزه تا انقضای عالم همراه شما می‌باشم.» آمین. متی28: 18-20
• کلام خدا ما را به شراکت پسر و پدر فراخوانده است:
– امین است خدایی که شما را به شراکت پسر خود عیسی مسیح خداوند ما خوانده است. اول قرنتیان9:1
– از آنچه دیده و شنیده‌ایم شما را اعلام می‌نماییم تا شما هم با ما شراکت داشته باشید. و اما شراکت ما با پدر و با پسرش عیسی مسیح است. اول یوحنا3:1
• ایماندارانی که پس از نزول روح در روز پنطیکاست زندگی می‌کنند قادر به درک اموری هستند که شاگردان عیسی پیش از آن از درک آن عاجز بودند، ازاین‌رو برای گام برداشتن در مسیر شاگردی عذر و بهانه‌ای ندارند:
– و شاگردانش اولاً این چیزها را نفهمیدند، لکن چون عیسی جلال یافت، آنگاه به خاطر آوردند که این چیزها درباره او مکتوب است و همچنان با او کرده بودند. یوحنا16:12

درباره‌ی Saber Amiri

هان بر در ایستاده می‌کوبم کسی اگر صدای مرا بشنود و در به رویم بگشاید به درون آمده و با او هم‌سفره خواهم شد و او با من . [email protected]

همچنین ببینید

افکار نسنجیده

افکار نسنجیده این مزمور نه تنها در نظر گرفته شده است، بلکه می‌گوید: “غزل” با …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *