رياكاري

 

 

 

 

 

چه تعريفي براي رياكاري هست ؟
رياكاري يعني دو رويي . در فارسي همانند آنچه در يوناني آمده است ، معني زيبايي را دارد .  دورو داشتن يعني هنرپيشه بودن و نقش بازي كردن .  در فارسي مي گوييم : فيلم بازي كردن . ريا تاكتيكي براي فريب است .

رياكاري از كجا مي آيد و براي چي وجود دارد ؟
دلايل زيادي براي انجام ريا وجود دارد ، يكي از دلايل عمده آن مي تواند كمبود هاي روحي و رواني باشد .
ريا براي نشان دادن آنچه كه نيستيم وجود دارد و در رابطه با خانواده ، مردم ، جامعه و مذهب و سياست انجام مي گيرد .
ميشه توضيح بيشتري براي مواردي كه اشاره كرديد بدهيد ؟
ببينيد رياگاري وانمود كردن است ، يعني ما نشان مي دهيم كه هستيم ولي در حقيقت نيستيم . در رابطه با خانواده ، شخص رياكار اگر مجرد است فرق دارد با كسي كه تنها نيست و متاهل است .
به عنوان مثال ، اهل خانواده پدر و مادر و خواهر وبرادر و در تاهل همسر من مرا مانند يك كتاب باز مي شناسند و خواهند فهميد كه من رياكاري مي كنم و نقش بازي مي كنم .
اما از آنجايي كه مردم و جامعه و مذهب و سياست مرا نمي شناسند من بهتر و راحتتر مي توانم نقش خودم را بازي كنم .  امروزه اين ويروس خطرناك در جامعه و مذاهب و سياست به فراواني ديده مي شود .
عجب ،  گفتيد در مذهب آيا در كتابمقدس به اين مطلب اشاره شده است و مي تونه در مسيحيت هم وجود داشته باشد ؟
تا جايي كه من مي دانم بيش از  21  بار در كلام خدا به آن اشاره شده است كه البته در عهد جديد بيشتر آمده است ، در مسيحيت بدون مسيح به فراواني وجود دارد .  موضوع خيلي خطرناكي است .  براي همين خداوند ما عيسي مسيح به طور جدي با آن مقابله مي نمود .

2 تيموتاوس 3 : 1 – 5   ت  تفسيري
1 اين را نيز بايد بدانـي كه در زمانهاي آخـر، مسيحي بودن بسيار دشوار خواهد بود 2 زيرا مردم ، خودپرست ، پول دوست ، مغرور و متكبر خواهند بود؛ و خدا رامسخره كرده ، نسبت به والدين نامطيع و ناسپاس خواهند شد و دست به هر عمل زشتي خواهند زد. 3 مردم ، سنگدل و بي رحم ، تهمت زن ، ناپرهيزگار، خشن و متنفر از خوبي خواهند بود، و كساني را كه مي خواهند زندگي پاكي داشته باشند، به باد تمسخر خواهند گرفت ؛ 4 در آن زمان ، خيانت در دوستي امري عادي بنظر خواهد آمد؛ انسانها خودرأي ، تندخو و مغرور خواهند بود، و عيش و عشرت را بيشتر از خدا دوست خواهند داشت ؛ 5 به ظاهر افرادي مؤمن ، اما در باطن بي ايمان خواهند بود. فريب اينگونه اشخاص خوش ظاهر را نخور.

ظاهر ،  چيز ديگر و باطن ،  چيز ديگر ، يعني رياكاري و در ترجمه قديمي زيباتر مي گويد : صورت دينداري
ماسك رياكاري .
از آنچه كه در
متي 6 : 2 و 5 و 16  آمده است ، متوجه مي شويم كه عيسي مسيح شديدا بر عليه آن مبازره مي نمود :

2 پس چون صدقه دهي، پيش خود كَرِنّا منواز چنانكه رياكاران در كنار كنايس و بازارها مي كنند، تا نزد مردم اكرام يابند. هر آينه به شما مي گويم اجر خود را يافته اند.  5 «و چون عبادت كني، مانند رياكاران مباش زيرا خوش دارند كه در كنايس و گوشه هاي كوچه ها ايستاده، نماز گذارند تا مردم ايشان را ببينند. هر آينه به شما مي گويم اجر خود را تحصيل نموده اند.  16 امّا چون روزه داريد، مانند رياكاران ترشرو مباشيد زيرا كه صورت خويش را تغيير مي دهند تا در نظر مردم روزه دار نمايند. هر آينه به شما مي گويم اجر خود را يافته اند.

متي 23 : 13 – 15 و 23
13 واي بر شما اي كاتبان و فريسيان رياكار كه درِ ملكوت آسمان را به روي مردم مي بنديد، زيرا خود داخل آن نمي شويد و داخل شوندگان را از دخول مانع مي شويد.
14 واي بر شما اي كاتبان و فريسيان رياكار، زيرا خانه هاي بيوه زنان را مي بلعيد و از روي ريا نماز را طويل مي كنيد؛ از آنرو عذاب شديدتر خواهيد يافت.
15 واي بر شما اي كاتبان و فريسيان رياكار، زيرا كه برّ و بحر را مي گرديد تا مريدي پيدا كنيد و چون پيدا شد او را دو مرتبه پست تر از خود، پسر جهنّم مي سازيد!  ( سزاوار جهنم مي سازيد )
23 واي بر شما اي كاتبان و فريسيان رياكار كه نعناع و شبت و زيره را عشر مي دهيد و اعظم احكام شريعت، يعني عدالت و رحمت و ايمان را ترك كرده ايد! مي بايست آنها را به جا آورده، اينها را نيز ترك نكرده باشيد.

پس با اين توضيح ، رياكاري حتي مي تونه در بين ايمان داران هم وجود داشته باشه ؟
بله ، دقيقا مي تونه وجود داشته باشه زيرا از ميوه هاي انسانيت كهنه است :
مرقس 7 : 20 – 23
20 لهذا از ميوه هاي ايشان، ايشان را خواهيد شناخت.
21 «نه هر كه مرا “خداوند، خداوند” گويد داخل ملكوت آسمان گردد، بلكه آنكه اراده پدر مرا كه در آسمان است به جا آورد.
22 بسا در آن روز مرا خواهند گفت: “خداوندا، خداوندا، آيا به نام تو نبوّت ننموديم و به اسم تو ديوها را اخراج نكرديم و به نام تو معجزات بسيار ظاهر نساختيم؟”
23 آنگاه به ايشان صريحاً خواهم گفت كه “هرگز شما را نشناختم! اي بدكاران از من دور شويد!”
و جالبه بدانيم كه اين افراد خادمين هستند . افرادي كه عطايا دارند .  حتي اگر خادم هم مواظب نباشه گرفتار آن خواهد شد .
رياكاري چه آسيبي مي زنه ؟
در كلام خدا در :
يعقوب 1 : 15
پس شهوت آبستن شده، گناه را مي زايد و گناه به انجام رسيده، موت را توليد مي كند .
رياكاري باعث ميشه كه دروغ و روح فريسي گري و خود فراموشي و از خدا دور شدن و ما را مشغول مردگان و خود را عادل بشماريم .

آيا رياكاري گناه است ؟
بله از ديد خدا گناه است و شخص رياكار مجازات سختي را در پيش دارد :
ايوب 13 : 16
رياكار به حضور او حاضر نمي شود.
ايوب 20 : 5
كه شادي شريران،‌ اندك زماني است، و خوشي رياكاران، لحظه اي
متي 23 : 14
واي بر شما اي كاتبان و فريسيان رياكار، زيرا خانه هاي بيوه زنان را مي بلعيد و از روي ريا نماز را طويل مي كنيد؛ از آنرو عذاب شديدتر خواهيد يافت.

1 پطرس 2 : 1
لهذا هر نوع كينه و هر مكر و ريا و حسد و هر قسم بدگويي را ترك كرده .

در خاتمه چه نتيجه اي مي گيريم  و چه پيغامي داريم ؟
نتيجه اين است كه بايذ در برابر رياكاري ايستادگي كرد و در وسوسه آن قرار نگرفت و در استاندارد كلام خدا پيش رفت . مخصوصا براي ايمانداران قوي :
1 قرنتيان 10 : 12
پس آنكه گمان بَرَد كه قايم است، باخبر باشد كه نيفتد .

 

 

 
منبع:eichurch.co.uk

درباره‌ی Saber Amiri

هان بر در ایستاده می‌کوبم کسی اگر صدای مرا بشنود و در به رویم بگشاید به درون آمده و با او هم‌سفره خواهم شد و او با من . [email protected]

همچنین ببینید

افکار نسنجیده

افکار نسنجیده این مزمور نه تنها در نظر گرفته شده است، بلکه می‌گوید: “غزل” با …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *