دل مضطرب، آدمی را گرانبار می‌سازد،

 

دل مضطرب، آدمی را گرانبار می‌سازد،
اما سخن نیکو او را شادمان می‌گرداند. [امثال 12:25]

کیست از شما که بتواند با نگرانی، ذِراعی بر قامت خود بیفزاید؟ [لوقا 12:25]

پس نگران فردا مباشید، زیرا فردا نگرانی خود را خواهد داشت. مشکلات امروز برای امروز کافی است! [مَتّی 6:34]

اگر به جای ریختن افکار منفی و آت و آشغال به ذهن تان، به چیزهای خوب و وعده های خداوند فکر کنید، خدا بدترین و وحشتناک ترین وضعیت تان را به بزرگ ترین موفقیت و برکت مبدل می سازد. خدا می خواهد بیش از آنچه شما می توانید بخواهید یا حتی فکرش را بکنید، برای تان انجام دهد. دست از فکر کردن درباره ناامیدی ها و ماتم گرفتن برای چیزهایی که از دست شان داده اید، بردارید و به جای آن آماده چیزهای خوبی بشوید که خدا برای شما تدارک دیده است. [devotional]

خواست من این است که از هر نگرانی به دور باشید. مرد مجرد نگران امور خداوند است، نگران اینکه چگونه خداوند را خشنود سازد؛[قرنتیان 7:32]

خداوند را جُستم، و مرا اجابت کرد؛
او مرا از همۀ ترسهایم رهانید. [مزمور 34:4]

۱یوحنا 4:18
در محبتْ ترس نیست، بلکه محبتِ کامل ترس را بیرون می‌راند؛ زیرا ترس از مکافات سرچشمه می‌گیرد و کسی که می‌ترسد، در محبت به کمال نرسیده است [۱یوحنا 4:18]

درباره‌ی Amir Gh

همچنین ببینید

افکار نسنجیده

افکار نسنجیده این مزمور نه تنها در نظر گرفته شده است، بلکه می‌گوید: “غزل” با …