خداوند طرح و برنامه عالی برای زندگی شما دارد. مخالفان و مشکل…

[ad_1] خداوند طرح و برنامه عالی برای زندگی شما دارد. مخالفان و مشکلات هرگز سد راه اهداف خداوند نیستند.


[ad_2]

درباره‌ی Amir Gh

همچنین ببینید

God is spirit

مسيح به ما میگوید سرشت خدا چیست و سرشت ما انسان ها چیست؟ معنای زندگی …