خداوند طرح و برنامه عالی برای زندگی شما دارد. مخالفان و مشکل…

خداوند طرح و برنامه عالی برای زندگی شما دارد. مخالفان و مشکلات هرگز سد راه اهداف خداوند نیستند.

۱) با خدا راه روید.

برای شروع، اگر می‌خواهید از نقشه‌های خدا برای زندگی‌تان باخبر شوید، باید بیاموزید که با خدا راه روید. باید باهاش رابطه برقرار کنی مسیحیت فقط در رابطه با رابطه است نه فقط مذهب.

پس باید رابطه‌تان را با خدا قوی سازید. شما باید او را بشناسید و نه فقط در پی شناخت او باشید.

با صرف وقت در کلام خدا، وقت برای دعا، و هر فرصتی که در اختیار دارید، می‌توانید در کلیسا و گروه کوچک برای مطالعهٔ کتاب مقدس شرکت کنید. هنگامی که در پی این رشته‌ها در زندگی‌تان هستید، خدا اولین قدم‌هایی را برای ﺁشکار ساختن نقشه‌اش به شما برمی‌دارد.

امثال ۳:۵-۶

۵ به تمامی دل خود بر خداوند توکل نما و بر عقل خود تکیه مکن. در هر راهی که می‌کنید، او را تصدیق کنید، و او راه‌های شما را هدایت خواهد کرد.

۲) ارادهٔ خود را به خدا واگذار کنید.

بسیاری از اوقات وقتی می‌گوییم خواست خدا را می‌طلبیم، می‌خواهیم به خدا بگوییم: “بسیار خوب، خدا، این کاری است که قصد دارم انجام دهم. حالا ازت می خوام که این رو مهر کنی، باشه؟” باید بهت بگم که این در پیدا کردن اراده واقعی اش موثر نیست.

پیش از ﺁنکه خدا اراده‌اش را به شما ﺁشکار سازد، باید خود را متعهد به انجام هر ﺁنچه از شما می‌خواهد، بدانید. اگر خدا بداند که شما به احتمال زیاد چنین نقشه‌ای را به اجرا نمی‌گذارید، خدا به شما کند عمل خواهد کرد.

رومیان ۱۲:۱-۲

پس‌ای برادران، از رحمت‌های خدا از شما استدعا دارم که بدن خود را قربانی زندهٔ مقدس پسندیدهٔ خدا بگذرانید که خدمت معقول شما است. و با این جهان متبدل مشوید، بلکه به تازگی ذهن خود دگرگون شوید، تا بتوانید ﺁن ارادهٔ نیکوی پسندیدهٔ کامل خدا را ثابت کنید.

عیسی حاضر بود جان خود را در راه ما فدا کند، پس ﺁیا نباید حاضر باشیم که برای او زندگی کنیم؟ وقتی تسلیم او می‌شویم، او واقعا گام‌های ما را هدایت می‌کند.

درباره‌ی Amir Gh

همچنین ببینید

افکار نسنجیده

افکار نسنجیده این مزمور نه تنها در نظر گرفته شده است، بلکه می‌گوید: “غزل” با …