باب اول آيات بيست و يكم تا بيست و هفتم

 

 

1 : 21
پس هر نجاست و افزونيِ شرّ را دور كنيد و با فروتني، كلامِ كاشته شده را بپذيريد كه قادر است كه جانهاي شما را نجات بخشد .
ترجمه هزاره

بنابراين ، هر نوع ناپاكي و عادت زشت را كه هنوز در وجودتان باقي است ، از خود دور كنيد؛ و با فروتني كلام خدا را كه در دلتان كاشته شده است ، بپذيريد، زيرا اين كلام قدرت دارد جانهاي شما را نجات بخشد .

كلام كاشته شده زماني مي تواند در وجود ما مأثر باشد ،  كه ما هر نوع ناپاكي و عادات زشت را از خود دور نماييم .

1 –  خدا حكم فرموده است كه ما بايد از مسائل زشت اين دنياي فاسد دوري كرده و آنها را ترك نماييم .

افسسيان 4 : 22 و 25 و 31
22 تا آنكه شما از جهت رفتار گذشته خود، انسانيّت كهنه را كه از شهوات فريبنده فاسد مي گردد، از خود بيرون كنيد .
25 لهذا دروغ را ترك كرده، هر كس با همسايه خود راست بگويد، زيرا كه ما اعضاي يكديگريم .
31 و هر قسم تلخي و غيظ و خشم و فرياد و بدگويي و خباثت را از خود دور كنيد .

كولسيان 3 : 8
ليكن الحال شما همه را ترك كنيد، يعني خشم و غيظ و بدخويي و بدگويي و فحش را از زبان خود .
1 پطرس 2 : 1
لهذا هر نوع كينه و هر مكر و ريا و حسد و هر قسم بدگويي را ترك كرده .

2 –  خدا ما را حكم نموده است تا از دريافت مسائل غير اخلاقي اين دنياي فاسد اعم از مجلات و فيلمها و سايت هاي آلوده براي خود و
خانواده خود داري نماييم .
افسسيان 5 : 3 – 7
3 امّا زنا و هر ناپاكي و طمع در ميان شما هرگز مذكور هم نشود، چنانكه مقدّسين را مي شايد. 4 و نه قباحت و بيهوده گويي و چرب زباني كه اينها شايسته نيست بلكه شكرگزاري. 5 زيرا اين را يقين مي دانيد كه هيچ زاني يا ناپاك يا طمّاع كه بت پرست باشد، ميراثي در ملكوت مسيح و خدا ندارد. 6 هيچ كس شما را به سخنان باطل فريب ندهد، زيرا كه به سبب اينها غضب خدا بر ابناي معصيت نازل مي شود. 7 پس با ايشان شريك مباشيد .

3 –  ما به عنوان فرزندان خداوند لازم است كه خانه هاي تميزي از نظر روحاني داشته باشيم كه آلوده به مسائل اين دنياي فاسد نباشند .
تقدس شايسته هر ايماندار به عيسي مسيح مي باشد .
متي 12 : 43 – 45
43 و وقتي روح پليد از آدمي بيرون آيد، در طلب راحت به جايهاي بي آب گردش مي كند و نمي يابد. 44 پس مي گويد “به خانة خود كه از آن بيرون آمدم برمي گردم،” و چون آيد، آن را خالي و جاروب شده و آراسته مي بيند. 45 آنگاه مي رود و هفت روح ديگر بدتر از خود را برداشته، مي آورد و داخل گشته، ساكن آنجا مي شوند و انجام آن شخص بدتر از آغازش مي شود. همچنين به اين فرقة شرير خواهد شد .

يك ايماندار درست و خوب ، همواره تلاش و تحقيق خواهد كرد كه رضايت خدا را جلب نمايد .
افسسيان 5 : 10
تحقيق نماييد كه پسنديده خداوند چيست .

كلام كاشته شده داراي معني مخصوصي است .  كلام خدا ، كلام حقيقي و راستين او مي باشد و به وسيله روح خدا در ما كه از خدا متولد شده ايم ، كاشته شده و سپس ريشه مي دواند و تمام وجود ما را مي گيرد .  طبيعي است اين كلام كاشته شده نمي تواند خارج از آنچه كه مطابق كلام خود و قدوسيت خود باشد  ريشه بدواند .  گناه ريشه و تقدس اين كلام كاشته شده را خشك مي سازد .
مرقس 4 : 14 – 20
14 برزگر كلام را مي كارد. 15 و اينانند به كناره راه، جايي كه كلام كاشته مي شود؛ و چون شنيدند فوراً شيطان آمده كلام كاشته شده در قلوب ايشان را مي ربايد. 16 و ايضاً كاشته شده در سنگلاخ، كساني مي باشند كه چون كلام را بشنوند، در حال آن را به خوشي قبول كنند،
17 و لكن ريشه اي در خود ندارند بلكه فاني مي باشند؛ و چون صدمه اي يا زحمتي به سبب كلام روي دهد در ساعت لغزش مي خورند. 18 و كاشته شده در خارها آناني مي باشند كه چون كلام را شنوند، 19 انديشه هاي دنيوي و غرور دولت و هوس چيزهاي ديگر داخل شده، كلام را خفه مي كند و بي ثمر مي گردد. 20 و كاشته شده در زمين نيكو آنانند كه چون كلام را شنوند آن را مي پذيرند و ثمر مي آورند، بعضي سي و بعضي شصت و بعضي صد .

1 پطرس 1 : 23
زيرا تولد تازه يافته‌ايد، نه از تخم فاني بلکه تخم غيرفاني، يعني کلام خدا که زنده و باقي است .
1 قرنتيان 15 : 1 – 2
1 الآن اي برادران، شما را از انجيلي كه به شما بشارت دادم اعلام مي نمايم كه آن را هم پذيرفتيد و در آن هم قايم مي باشيد،
2 و بوسيله آن نيز نجات مي يابيد، به شرطي كه آن كلامي را كه به شما بشارت دادم، محكم نگاه داريد والّا عبث ايمان آورديد  .

افسسيان 1 : 13 – 14
13 و شما نيز در او جاي گرفتيد، آنگاه که پيامِ حقيقت، يعني بشارتِ نجات خود را شنيديد؛ و در او نيز چون ايمان آورديد، با روح‌القدسِ موعود مُهر شديد، 14 که بيعانه ميراث ماست براي تضمين بازخريد آنان که از آنِ خدايند، تا جلال او ستوده شود .
اشعيا 66 : 1 – 2
خداوند چنين مي گويد: آسمانها كرسي من و زمين پاي انداز من است، پس خانه اي كه براي من بنا مي كنيد كجا است؟ و مكان آرام من كجا؟
2 خداوند مي گويد: دست من همه اين چيزها را ساخت پس جميع اينها بوجود آمد؛ امّا به اين شخص كه مسكين و شكسته دل و از كلام من لرزان باشد، نظر خواهم كرد .

اشعيا 66 : 1 – 2    ترجمه تفسيري
دست‌ من‌ تمام‌ اين‌ هستي‌ را آفريده‌ است‌. من‌ نزد كسي‌ ساكن‌ مي‌شوم‌ كه‌ فروتن‌ و توبه‌كار است‌ و از كلام‌ من‌ مي‌ترسد. 3 «اما من‌ از آنان‌ كه‌ به‌ راه‌هاي‌ خود مي‌روند و گناهان‌ خود را دوست‌ مي‌دارند، دور هستم‌ و قرباني‌هايشان‌ را قبول‌ نمي‌كنم‌. اين‌ گونه‌ افراد وقتي‌ بر قربانگاه‌ من‌ گاوي‌ قرباني‌ مي‌كنند، مانند آنست‌ كه‌ انساني‌ را مي‌كشند، و هنگامي‌ كه‌ گوسفندي‌ را ذبح‌ مي‌كنند، مانند آنست‌ كه‌ سگي‌ را قرباني‌ مي‌كنند. وقتي‌ هديه‌اي‌ به‌ من‌ تقديم‌ مي‌كنند مثل‌ آنست‌ كه‌ خون‌ خوك‌ را تقديم‌ مي‌كنند، و وقتي‌ بخور مي‌سوزانند مانند آنست‌ كه‌ بت‌ را مي‌پرستند .

1 : 22
لكن كنندگانِ كلام باشيد نه فقط شنوندگان كه خود را فريب مي دهند .
اين كلام كاشته شده در ما ، ما را كمك مي نمايد كه در عمل با او همكاري داشته باشيم زيرا اگر فقط شنونده خالي باشيم خودمان را فريب داده ايم و چيزي عايد ما نخواهد شد .

1 : 23 – 24
23 زيرا اگر كسي كلام را بشنود و عمل نكند، شخصي را ماند كه صورت طبيعيِ خود را در آينه مي نگرد. 24 زيرا خود را نگريست و رفت و فوراً فراموش كرد كه چطور شخصي بود .
ترجمه هزاره
23 زيرا هر‌کس که کلام را مي‌شنود امّا به آن عمل نمي‌کند، به کسي مانَد که در آينه به چهره خود مي‌نگرد . 24 و خود را در آن مي‌بيند، امّا تا از برابر آن دور مي‌شود، از ياد مي‌برد که چگونه سيمايي داشته است .

آنچه را كه يعقوب مي خواهد به ما بفهماند اين است كه : همانطوريكه آينه وضعيت بيروني ما را به ما نشان مي دهد ، كلام كاشته شده در ما درون ما را .  گرچه وقتي ما ايمان مي آوريم ، به ظاهر بيرون ما زياد تغيير نمي نمايد ( من باور دارم كه ضمني تغييراتي حاصل مي شود اينرا مخصوصاً در كساني كه از ايمان مي افتند مي بيني ) ولي همواره به سيماي خودمان نگاه مي كنيم و مواظب هستيم كه چهره ما خوب نشان داده شود .  آينه زماني مفيد است كه خود را در آن ببينيم و با ما حرف بزند .  آينه به ما مي گويد كه جوش در آورديم و شانه بايد بكنيم و اصلاح كرده و زير و روي چشممان را بكشيم .  اما آينه و انچه را كه ديديم با ما نمي ماند ولي گلام خدا همواره در ما ساكن است اگر بدرستي عمل نمائيم .    كلام خدا نه فقط با ما صحبت ميكند ، بلكه وضعيت روحاني ما را به ما نشان مي دهد .

1 : 25
لكن كسي كه بر شريعتِ كاملِ آزادي چشم دوخت و در آن ثابت ماند، او چون شنونده فراموشكار نمي باشد، بلكه كننده عمل پس او در عمل خود مبارك خواهد بود .
اما كسي كه به كلام خدا كه قانون كامل آزادي بشر است ، توجه داشته باشد، نه تنها آن را هميشه بخاطرخواهد داشت ، بلكه به دستوراتش نيز عمل خواهد كرد، و خدا عمل او را بركت خواهد داد .   ت   تفسيري

شريعت كامل آزادي به معني :  قانون كامل آزادي بشر است .
شريعت‌ كامل‌ آزادي‌ ،  كلام‌ مسيح‌ يا انجيل‌ او مي‌باشد ،  كلام خداوند ما عيسي مسيح نجالت بخش است.
روميان 1 : 16
زيرا از انجيل سرافکنده نيستم، چرا‌که قدرت خداست براي نجات هر کس که ايمان آوَرَد؛ نخست يهوديان و سپس اقوام غيريهود .

وقتي ما به اين كلام آزادي بخش چشم دوختيم ديگر آنرا فراموش نخواهيم كرد ، زيرا آن مانند آينه در بيرون نيست بلكه درون ما است .

حزقيال 11 : 19 – 20
19 و ايشان را يكدل خواهم داد و در اندرون ايشان روح تازه خواهم نهاد و دل سنگي را از جسد ايشان دور كرده، دل گوشتي به ايشان خواهم بخشيد. 20 تا در فرايض من سلوك نمايند و احكام مرا نگاه داشته،‌ آنها را بجا آورند. و ايشان قوم من خواهند بود و من خداي ايشان خواهم بود .
ما بر اساس همين قانون داوري نيز خواهيم شد .

يعقوب 2 : 12
پس همچون کساني سخن گوييد و عمل کنيد که مي‌دانند بر اساس شريعتِ آزادي، بر آنها داوري خواهد شد .
ترجمه تفسيري
خدا شما را روزي داوري خواهد فرمود تا مشخص شود آيا به خواست مسيح عمل كرده ايد يا نه . پس مواظب اعمال و افكار خود باشيد .

اگر ما درست با كلام خدا برخورد كنيم ، از روز داوري نخواهيم ترسيد .

روميان 8 : 4
تا آنچه شريعت مطالبه مي‌کند، در ما تحقق يابد، در ما که نه بر طبق نفس بلکه بر طبق روح رفتار مي‌کنيم .
ترجمه تفسيري
پس حال ، قادريم احكام و دستورات خدا را اطاعت كنيم ، زيرا عنان زندگي ما در دست روح خداست نه در دست طبيعت كهنه و گناه آلود ما
گاهاً ما ايمانداران خود را زيادي آزاد از شريعت خدا مي دانيم .  هر وقت ما در مورد شريعت مي شنويم اين مشكل بوجود مي آيد كه فكر مي كنيم كه از شرايع عهد عتيق حرف زده مي شود .  تازه ما بايد احكام خدا را در شريعت قديم نيز احترام نماييم ، نتها چيزي كه لازم نيست آنرا بجا آوريم قربانيها و غيره است كه مسيح خداوند آنها را براي ما بوجود آورده است .  اين  در حالي است كه شريعت يعني قانون و عيسي مسيح نيز براي خود شريعت و قوانيني دارد .

روميان 3 : 31
پس آيا شريعت را با اين ايمان باطل مي‌سازيم؟ هرگز! بلکه آن را استوار مي‌گردانيم .
حال كه بوسيله ايمان نجات مي يابيم ، آيا ديگر لازم نيست شريعت و احكام خدا را اطاعت نماييم ؟ نه ، درست برعكس است ! زيرا فقط زماني مي توانيم احكام خدا را اطاعت كنيم كه به عيسي مسيح ايمان آوريم .    ترجمه تفسيري

مزمور 119 : 44 – 45
44 و شريعت تو را دائماً نگاه خواهم داشت تا ابدالاباد، 45 و به آزادي راه خواهم رفت زيرا كه وصاياي تو را طلبيده ام .
44 پيوسته‌ احكام‌ تو را نگاه‌ خواهم‌ داشت‌! 45 در آزادي‌ كامل‌ زندگي‌ خواهم‌ كرد، زيرا هميشه‌ مطيع‌ اوامر تو هستم‌ .  ترجمه تفسيري

با توجه به تمام نكات عالي كه يعقوب در اين باب به ما داده است ، به وسيله آيات 26 – 27 نتيجه گيري مي نمايد :

1 : 26
آن که خود را ديندار بداند، امّا مهارِ زبان خود را نداشته باشد، خويشتن را مي‌فريبد و ديانتش باطل است .
نتيجه اي كه يعقوب در اين قسمت مي گيرد اين است كه : ما بايد مواظب باشيم كه رياكاري در ايمان خود نداشته باشيم .  چه بسا ممكن است بسياري باشند كه به ظاهر متدين خود را نشان مي دهند ولي داراي باطني رياكار و پُر از دوز وكلك هستند .
اين موضوع آنقدر مهم است كه حتي مي تواند شامل پيامبران نيز باشد ، البته پيامبران دروغين و كاذب

متي 7 : 15
از پيامبران دروغين بر‌‌حذر باشيد. آنان در لباس گوسفندان نزد شما مي‌آيند، امّا در باطن گرگان درّنده‌اند .

متي 23 : 27 – 28
27 واي بر شما اي علماي دين و فَريسيان رياکار! شما همچون گورهايي هستيد سفيدکاري شده که از بيرون زيبا به نظر مي‌رسند، امّا درون آنها پُر است از استخوانهاي مردگان و انواع نجاسات! 28 به همين‌‌سان، شما نيز خود را به مردم پارسا مي‌نماييد، امّا در باطن مملو از رياکاري و شرارتيد .

2 تيموتاوس 3 : 1 – 7
1 امّا آگاه باش که در روزهاي آخر، زمانهاي سخت پيش خواهد آمد. 2 مردمانْ خودپرست، پولدوست، لاف‌زن، متکبر، ناسزاگو، نافرمان به والدين، ناسپاس، ناپاک، 3 بي‌عاطفه، بي‌گذشت، غيبت‌گو، بي‌بندوبار، وحشي، دشمن نيکويي، 4 خيانتکار، عجول و خودپسند خواهند بود. لذت را بيش از خدا دوست خواهند داشت 5 و هر‌‌چند صورتِ ظاهرِ دينداري را دارند، منکر قدرت آن خواهند بود. از چنين‌کسان دوري گزين.
6 اينان کساني هستند که به درون خانه مردم رخنه کرده، زنان سبک‌مغز را اسير خود مي‌سازند، زناني را که زير بار گناهان خم شده‌اند و هوسهاي گوناگونْ آنان را به هر‌سو مي‌کشد، 7 و با اينکه همواره تعليم مي‌گيرند، هرگز به شناخت حقيقت نتوانند رسيد .
آنچه كه مي تواند بيانگر ما در هر مورد و موضوع زندكي چه روحاني و جسماني ما باشد ، زبان و دهان ما است .  سخنان ما مي توانند شخصيت ما را نشان دهند .

لوقا 6 : 45
شخص نيک از خزانه نيکوي دل خود نيکويي بر‌مي‌آورد، و شخص بد از خزانه بد دل خود، بدي. زيرا زبان از آنچه دل از آن لبريز است، سخن مي‌گويد .
زبان ما مي تواند مشكل بزرگي را در روز داوري براي ما بوجود بياورد :

متي 12 : 36 – 37
36 امّا به شما مي‌گويم که مردم براي هر سخن پوچ که بر زبان برانند، در روز داوري حساب خواهند داد. 37 زيرا با سخنان خود تبرئه خواهيد شد و با سخنان خود محکوم خواهيد گرديد .

يعقوب 3 : 5 – 10
5 همچنان زبان نيز عضوي كوچك است و سخنان كبرآميز مي گويد. اينك آتش كمي چه جنگل عظيمي را مي سوزاند. 6 و زيان آتشي است! آن عالَمِ ناراستي در ميان اعضاي ما زبان است كه تمام بدن را مي آلايد و دايره كائنات را مي سوزاند و از جهنّم سوخته مي شود7 زيرا كه هر طبيعتي از وحوش و طيور و حشرات و حيوانات بحري از طبيعت انسان رام مي شود و رام شده است. 8 لكن زبان را كسي از مردمان نمي تواند رام كند. شرارتي سركش و پر از زهر قاتل است! 9 خدا و پدر را به آن متبارك مي خوانيم و به همان مردمان را كه به صورت خدا آفريده شده اند، لعن مي گوييم. 10 از يک دهان برکت و لعنت بيرون مي آيد! اي برادران، شايسته نيست که چنين شود.

1 : 27
پرستش صاف و بي عيب نزد خدا و پدر اين است كه يتيمان و بيوه زنان را در مصيبت ايشان تفقّد كنند و خود را از آلايش دنيا نگاه دارند
ترجمه تفسيري
در نظر خداي پدر، مسيحي پاك و بي عيب كسي است كه به كمك يتيمان و بيوه زنان مي شتابد، و نسبت به خداوند وفادار مي ماند و خود را از آلودگيهاي دنيا دور نگاه مي دارد .

يعقوب ، حدالقل 2 اصل را براي مسيحيت واقعي ، در اينجا بيان مي نمايد :
1 –   ايمان واقعي ، بيانگر محبت عظيم خداوند ما عيسي مسيح است ، ايماني كه ديگران را محبت مي نمايد .  عمل ايمان ما بايد با انجام محبت باشد :
يعقوب 2 : 20
ايمان بدون اعمال، باطل است .
اگر انصاف داشته و خود را جاي يتيمان و بيوه زنان يعني بي سرپرستان ، بگذاريم ، متوجه خواهيم شد كه خدا به چه مجبتي ما را مجبت نموده است .
تثنيه 10 : 18
يتيمان و بيوه زنان را دادرسى مي كند، و غريبان را دوست داشته، خوراك و پوشاك به ايشان مى دهد .
مزمور 146 : 9
خداوند غريبان را محافظت مي كند و يتيمان و بيوه زنان را پايدار مي نمايد. ليكن طريق شريران را كج مي سازد .
مزمور 68 : 5
پدر يتيمان و داور بيوه زنان، خداست در مسكن قدس خود .
خداوند ما هميشه محبت مي كرد و سپس عمل آنرا نشان مي داد .
لوقا 7 : 12 – 15
چون نزديك به دروازه شهر رسيد، ناگاه ميّتي را كه پسر يگانه بيوه زني بود مي بردند و انبوهي كثير از اهل شهر، با وي مي آمدند .
13 چون خداوند او را ديد، دلش بر او بسوخت و به وي گفت: «گريان مباش.» 14 و نزديك آمده، تابوت را لمس نمود و حاملان آن بايستادند. پس گفت: «اي جوان، تو را مي گويم برخيز.» 15 در ساعت آن مرده راست بنشست و سخن گفتن آغاز كرد و او را به مادرش سپرد.

2 –   در اين ايمان و محبت ، ما بايد مردماني مقدس باشيم زيرا تقدس ما ، رابطه ما را با خدا نشان مي دهد .
ما بايد خود را از آلايش و آلوده گي دنياي فاسد نگاه داريم .

2 پطرس 3 : 11
پس حال که نابودي اينها همه بدين‌‌صورت مقرر است، شما چگونه مردماني بايد باشيد؟ بر شماست که زندگي مقدّس و خداپسندانه‌اي داشته باشيد .

يعقوب 4 : 4
اي زناکاران، آيا نمي‌دانيد دوستي با دنيا دشمني با خداست؟ هر‌که در پي دوستي با دنياست، خود را دشمن خدا مي‌سازد .
ترجمه تفسيري

شما همچون همسران بي وفايي هستيد كه به دشمنان شوهرشان عشق مي ورزند. آيا متوجه نيستيد كه اگر با دشمنان خدا، يعني لذت هاي ناپاك اين دنيا دوستي نماييد، در واقع با خدا دشمني مي كنيد؟ پس هر كه مي خواهد از خوشي هاي ناپاك اين دنيا لذت بجويد، ديگر نمي تواند دوست خدا باشد

 

 

منبع:eichurch.co.uk

درباره‌ی Amir Gh

همچنین ببینید

افکار نسنجیده

افکار نسنجیده این مزمور نه تنها در نظر گرفته شده است، بلکه می‌گوید: “غزل” با …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *