کلیسای خانگی

تاريخ كليساي ايران

تاريخ كليسا در ايران براي اين كه بهتر بتوانيم مختصري از تاريخ كليساي ايران را بخاطر بسپاريم بهتر است آنرا باين ترتيب تقسيم كنيم: اول كليسا در ايران از قرن اول تا قرن هفتم يا دورة قبل از ظهور اسلام و پايان سلطنت ساساني دوم كليساي بعد از ظهور اسلام …

بیشتر بخوانید »