دانشنامه

آنچه می گویند انجام دهید ، نه آنچه آنها انجام می دهند

در اینجا ﺁگوستین در مورد تصویر حزقیال از چوپانان کلیسا به عنوان دیده‌بانانی می‌نویسد که موظف هستند در هنگام گمراه شدن قوم خدا را ﺁگاه سازند. او همچنین در مورد سخنان عیسی به شاگردانش گفت که ﺁنچه را که فریسیان و رؤسای کهنه می‌گفتند، انجام دهند، اما نه ﺁن طور …

بیشتر بخوانید »

ﺁیا مسیحیان و مسلمانان خدا را پرستش می‌کنند؟

ﺁیا مسیحیان و مسلمانان خدا را پرستش می‌کنند؟ هم مسیحیان و هم مسلمانان خدا را وجودی ابدی می دانند، هم قدرتمند، همه دانایی و هم همه حال، با این وجود تفاوت عمده ای در دیدگاه اسلام نسبت به خدا وجود دارد. مسیحیان می‌دانند که خدا خود را در کتاب مقدس …

بیشتر بخوانید »