دانشنامه

ﺁیا مسیحیان و مسلمانان خدا را پرستش می‌کنند؟

ﺁیا مسیحیان و مسلمانان خدا را پرستش می‌کنند؟ هم مسیحیان و هم مسلمانان خدا را وجودی ابدی می دانند، هم قدرتمند، همه دانایی و هم همه حال، با این وجود تفاوت عمده ای در دیدگاه اسلام نسبت به خدا وجود دارد. مسیحیان می‌دانند که خدا خود را در کتاب مقدس …

بیشتر بخوانید »