وقتی در جایگاه ایمان باشید، خدا با مشکلات و بحران های تان نب…

وقتی در جایگاه ایمان باشید، خدا با مشکلات و بحران های تان نبرد می کند. اگر یاد بگیریم جلوی خداوند زانو بزنیم، جلوی مشکلات زانو نخواهیم زد.

15امّا چون خشنودی او که مرا از رَحِم مادرم وقف کار خود کرد و به واسطۀ فیض خود مرا فرا خواند در این بود 16که پسر خود را در من آشکار سازد تا بدو در میان غیریهودیان بشارت دهم، در آن زمان با جسم و خون#1‏:16 منظور از ”جسم و خون“، ”انسان“ است. مشورت نکردم،

خدایا …. …. منو به لطف خودش صدا کرد تا پسرش رو در من ﺁشکار کنه ۱:۱۵؛ ۱۶ فقط فکر کن پدر ما ما را در اتحاد ابدی و زنده با پسرش قرار داده است، تا او نه ما، “باشیم.” علاوه بر این، روح‌القدس خود را تا ابد در ما قرار داده است تا او “عمل نماید.” علاوه بر این، او ایمان و کتاب مقدس لازم را به ما عطا کرده است تا در این حقیقت بی‌نظیر به او توکل کنیم و “ارادهٔ او را به جا ﺁوریم.” این فریادی بس دور از تلاش‌های بیهوده و تلاش‌های بیهوده است! “مسیحیان در ناله های اصلی و کوشش و کوشش بسیار بر اساس تلاش های انساندوستانه ای که فیض خدا در ﺁن به ندرت عملی است، و به غم و اندوه می پیوندد. ﺁنان حتی در بهترین حالت هدف عیسی را می‌یابند که بی‌نهایت فراتر از دسترس ﺁنان باشد. مشکل در این حقیقت نهفته است که ﺁنها بر اساس اشتباه پیش می روند.

“خدا از ﺁنان انتظار ندارد که همچون عیسی خداوند باشند. او از ﺁنان انتظار دارد که بی‌چون‌وچرا چنین چیزی را تشخیص دهند (مثل رومیان هفت، جایی که پولس به پایان خود می‌رسد). او از ﺁنان انتظار دارد که عیسی مسیح را به عنوان زندگی‌شان بشناسند و هر کس دیگری را انکار کنند. او از ﺁنان انتظار دارد که موضع یگانگی مطلق خود را با مسیح تشخیص دهند، زیرا او ‹ایشان را به هر برکت روحانی در جای‌های ﺁسمانی در مسیح برکت داده است.› ۱: ۳

درباره‌ی Amir Gh

همچنین ببینید

افکار نسنجیده

افکار نسنجیده این مزمور نه تنها در نظر گرفته شده است، بلکه می‌گوید: “غزل” با …