ایمان در زندگی روزانه

Comfort & Hope

به هنگام رویارویی با مشکلات و بحران ها، دو کار می توانید انج…

[ad_1] به هنگام رویارویی با مشکلات و بحران ها، دو کار می توانید انجام دهید: یک. به خدا اعتماد کنید، زیرا او نه فقط کنترل امور جهان را در اختیار دارد، بلکه متخصص حل مشکلات نیز می باشد. هیچ چیز برای خدا غیر ممکن نیست. دو. می توانید به نگرانی …

بیشتر بخوانید »

وقتی در جایگاه ایمان باشید، خدا با مشکلات و بحران های تان نب…

وقتی در جایگاه ایمان باشید، خدا با مشکلات و بحران های تان نبرد می کند. اگر یاد بگیریم جلوی خداوند زانو بزنیم، جلوی مشکلات زانو نخواهیم زد. 15امّا چون خشنودی او که مرا از رَحِم مادرم وقف کار خود کرد و به واسطۀ فیض خود مرا فرا خواند در این …

بیشتر بخوانید »

ایمان به خداوند و آنچه خواست اوست

الان، دقیقا همان لحظه ای است که به جای نومیدی، باید در جایگاه ایمان به خدا قرار بگیرید، تا جاری شدن برکات و معجزات را در زندگی تان مشاهده کنید. اعتماد به خدا به سادگی باور است که او شما را دوست دارد و دانستن این که او خوب و …

بیشتر بخوانید »

آزمایشات پزشکی خبر ناخوشایندی داده اند. کار و کاسبی کم رونق …

[ad_1] آزمایشات پزشکی خبر ناخوشایندی داده اند. کار و کاسبی کم رونق است. زندگی از هم پاشیده است. سال هاست که اوضاع زندگی یکنواخت و فلاکت بار است. در این جاست که خداوند می پرسد:”آیا ایمان داری که قادرم به وضعیت نامطلوب فعلی خاتمه دهم؟” [ad_2]

بیشتر بخوانید »

خداوند می گوید:”گذشته دردناک یا تابناک را فراموش کن

Sacre Coeur Basilica, Paris, France

خداوند می گوید:”گذشته دردناک یا تابناک را فراموش کن. من به تو فرصتی می دهم تا شروعی تازه داشته باشی”. بنابراین به جای تفکر درباره اشتباهات یا موفقیت های گذشته، این سئوالات را از خود بپرسید: خداوند هم اکنون برای من چه می کند؟ چه می خواهم که خداوند در …

بیشتر بخوانید »

خدا نمی خواهد در یک وضعیت اسفناک و دردناک باقی بمانیم. او خو…

خدا نمی خواهد در یک وضعیت اسفناک و دردناک باقی بمانیم. او خواهان رشد ماست. او می خواهد ما را به مرحله دیگر ببرد. مرحله ای که سرشار از برکت و معجزات است. مرحله ای که با خدا صمیمانه دوست و صمیمی هستید. به یاد آورید مخترعان مشکلات را می …

بیشتر بخوانید »

در ناامیدی به سر می برید؟

در ناامیدی به سر می برید؟ به یاد آورید خدای ما، خدای شکست و نومیدی نیست. خدای ما همیشه پیروز و موفق است.   زندگی ایمان “دنیا دیوانه‌وار می‌شود،” و این حقیقتا زندگی‌ای با ایمان است. ایمان به کسی که نجات اولیهش را در هنگام تولد مجدد نجات داد – …

بیشتر بخوانید »

خدا عمر را برای ابراز نومیدی و تلخی در اختیارتان قرار نداده،…

خدا عمر را برای ابراز نومیدی و تلخی در اختیارتان قرار نداده، بلکه خواست و اراده او آن است که عمرتان فرصتی باشد برای مصاحبت با او و دریافت برکات و معجزات. امیدها دل را شاد می‌سازد امید، یکی از ضروریات پای‌بندی به برنامه‌های خداست، به همراه ایمان و محبت. …

بیشتر بخوانید »

ایمان فعال نه فقط به آرزوهای تان تحقق عینی می بخشد، بلکه با…

ایمان فعال نه فقط به آرزوهای تان تحقق عینی می بخشد، بلکه باعث افزایش معجزات و برکات خدا در زندگی تان خواهد شد. عشق او همین خداوند عیسی مسیح مرا طلبید زیرا که مرا بسیار دوست می‌دارد. او زشتی مرا می‌بیند و مرا محبوب می‌خواند! او از اشتباهات و اشتباهات …

بیشتر بخوانید »

شاید درخواست های دعای تان محدود و کوچک است. اما خدا می خواهد…

شاید درخواست های دعای تان محدود و کوچک است. اما خدا می خواهد پاسخ عالی و ارزشمندتری به شما بدهد. او می خواهد برکات فراوانی را عطا کند و معجزات زیادی در زندگی شما انجام دهد. محدود تقاضا نکنید و عملکرد خدا را هم محدود نکنید. او خدای نامحدودی است …

بیشتر بخوانید »