ایمان در زندگی روزانه

Comfort & Hope

آزمایشات پزشکی خبر ناخوشایندی داده اند. کار و کاسبی کم رونق …

[ad_1] آزمایشات پزشکی خبر ناخوشایندی داده اند. کار و کاسبی کم رونق است. زندگی از هم پاشیده است. سال هاست که اوضاع زندگی یکنواخت و فلاکت بار است. در این جاست که خداوند می پرسد:”آیا ایمان داری که قادرم به وضعیت نامطلوب فعلی خاتمه دهم؟” [ad_2]

بیشتر بخوانید »

خداوند می گوید:”گذشته دردناک یا تابناک را فراموش کن. من به ت…

[ad_1] خداوند می گوید:”گذشته دردناک یا تابناک را فراموش کن. من به تو فرصتی می دهم تا شروعی تازه داشته باشی”. بنابراین به جای تفکر درباره اشتباهات یا موفقیت های گذشته، این سئوالات را از خود بپرسید: خداوند هم اکنون برای من چه می کند؟ چه می خواهم که خداوند …

بیشتر بخوانید »

خدا نمی خواهد در یک وضعیت اسفناک و دردناک باقی بمانیم. او خو…

[ad_1] خدا نمی خواهد در یک وضعیت اسفناک و دردناک باقی بمانیم. او خواهان رشد ماست. او می خواهد ما را به مرحله دیگر ببرد. مرحله ای که سرشار از برکت و معجزات است. مرحله ای که با خدا صمیمانه دوست و صمیمی هستید. به یاد آورید مخترعان مشکلات را …

بیشتر بخوانید »

خدا عمر را برای ابراز نومیدی و تلخی در اختیارتان قرار نداده،…

[ad_1] خدا عمر را برای ابراز نومیدی و تلخی در اختیارتان قرار نداده، بلکه خواست و اراده او آن است که عمرتان فرصتی باشد برای مصاحبت با او و دریافت برکات و معجزات. [ad_2]

بیشتر بخوانید »

شاید درخواست های دعای تان محدود و کوچک است. اما خدا می خواهد…

شاید درخواست های دعای تان محدود و کوچک است. اما خدا می خواهد پاسخ عالی و ارزشمندتری به شما بدهد. او می خواهد برکات فراوانی را عطا کند و معجزات زیادی در زندگی شما انجام دهد. محدود تقاضا نکنید و عملکرد خدا را هم محدود نکنید. او خدای نامحدودی است …

بیشتر بخوانید »

ما فرزندان خداییم

ممکن است احساس توانایی نکنید، ولی عیبی ندارد. به خاطر داشته باشید: خدا همیشه سبب پیروزی ما می گردد. موسی به خدا گفت که نمی تواند قوم اسرائیل را رهبری کند، زیرا لکنت زبان داشت. اما خدا این حقیقت را به او نشان داد که فقط قدرت الهی سبب موفقیت …

بیشتر بخوانید »

شادمانی از مقدس ترين عملهاست

خنديدن از مقدس ترين عملهاست اما اندك كساني خنده واقعي سر مي دهند. خنده مردم بسيار سطحي است. يا روشن فكر مابانه يا صوري و ظاهري يا تشريفاتي و يا ادا و اطوار. هيچگاه از ته دل نيست. اگر كسي بتواند با تمام وجود و از ته دل بخندد، در …

بیشتر بخوانید »

خدا جایی کار می کند که ایمان باشد

شاید رویای بزرگی در سر داشته باشید: رویای یک ازدواج بهتر یا کمک به مردم محروم. اما هیچ راه بشری نمی بینید که به آن طریق، رویای تان بتواند تحقق یابد. خبر خوبی برای تان دارم! خدا به راه های طبیعی بشر برای انجام کارها محدود نیست. او در کمک …

بیشتر بخوانید »