ایمان در زندگی روزانه

Comfort & Hope

شاید کسی با شما بدرفتاری کرده. شاید شخصی شما را رها کرده. شا…

[ad_1] شاید کسی با شما بدرفتاری کرده. شاید شخصی شما را رها کرده. شاید دعای پر تب و تاب شما پاسخ داده نشده…این ها گذشته و تمام شده است. نمی توانید گذشته را عوض کنید. خدا می پرسد:”آیا واقعا می خواهید خوب شوید؟ پس گذشته را پشت سر بگذارید. آن …

بیشتر بخوانید »

بخشنده باشم

13آن زمان که در گناهان و حالت ختنه‌ناشدۀ نَفْس خود مرده بودید، خدا شما را با مسیح زنده کرد. او همۀ گناهان ما را آمرزید کولُسیان 2:13 15و اگر در نظرتان ناپسند است که خداوند را عبادت کنید، همین امروز برای خود برگزینید کِه را عبادت خواهید کرد، خواه خدایانی …

بیشتر بخوانید »

چه تغییر و تحولی را ببینید یا نبینید، خدا در زندگی تان فعال …

چه تغییر و تحولی را ببینید یا نبینید، خدا در زندگی تان فعال است. او در پشت پرده، همه قطعات را کنار هم می گذارد. او همه چیز را ردیف می کند و یک روز، در موعد مقرر، نتیجه همه کارهایی را که خدا انجام داده، ناگهان خواهید دید. به …

بیشتر بخوانید »

وقتی در جایگاه ایمان باشید

وقتی در جایگاه ایمان باشید، خدا به شما و اطرافیان تان نشان خواهد داد که او خدای شگفت انگیز، معجزه گر و متخصص حل مشکلات است. او خدای بی نهایت نیکوست. یک سرانگشت لطف او، زندگی شما را زیررو خواهد کرد. حقایق کتاب مقدس در غلاطیان ۵:۶ می‌خوانیم:  6زیرا در …

بیشتر بخوانید »

به هنگام رویارویی با مشکلات و بحران ها، دو کار می توانید انج…

به هنگام رویارویی با مشکلات و بحران ها، دو کار می توانید انجام دهید: یک. به خدا اعتماد کنید، زیرا او نه فقط کنترل امور جهان را در اختیار دارد، بلکه متخصص حل مشکلات نیز می باشد. هیچ چیز برای خدا غیر ممکن نیست. دو. می توانید به نگرانی و …

بیشتر بخوانید »

وقتی در جایگاه ایمان باشید، خدا با مشکلات و بحران های تان نب…

وقتی در جایگاه ایمان باشید، خدا با مشکلات و بحران های تان نبرد می کند. اگر یاد بگیریم جلوی خداوند زانو بزنیم، جلوی مشکلات زانو نخواهیم زد. 15امّا چون خشنودی او که مرا از رَحِم مادرم وقف کار خود کرد و به واسطۀ فیض خود مرا فرا خواند در این …

بیشتر بخوانید »

ایمان به خداوند و آنچه خواست اوست

الان، دقیقا همان لحظه ای است که به جای نومیدی، باید در جایگاه ایمان به خدا قرار بگیرید، تا جاری شدن برکات و معجزات را در زندگی تان مشاهده کنید. اعتماد به خدا به سادگی باور است که او شما را دوست دارد و دانستن این که او خوب و …

بیشتر بخوانید »

آزمایشات پزشکی خبر ناخوشایندی داده اند. کار و کاسبی کم رونق …

آزمایشات پزشکی خبر ناخوشایندی داده اند. کار و کاسبی کم رونق است. زندگی از هم پاشیده است. سال هاست که اوضاع زندگی یکنواخت و فلاکت بار است. در این جاست که خداوند می پرسد:”آیا ایمان داری که قادرم به وضعیت نامطلوب فعلی خاتمه دهم؟” شما شاهدین من خواهید بود اعمال …

بیشتر بخوانید »

خداوند می گوید:”گذشته دردناک یا تابناک را فراموش کن

Sacre Coeur Basilica, Paris, France

خداوند می گوید:”گذشته دردناک یا تابناک را فراموش کن. من به تو فرصتی می دهم تا شروعی تازه داشته باشی”. بنابراین به جای تفکر درباره اشتباهات یا موفقیت های گذشته، این سئوالات را از خود بپرسید: خداوند هم اکنون برای من چه می کند؟ چه می خواهم که خداوند در …

بیشتر بخوانید »

خدا نمی خواهد در یک وضعیت اسفناک و دردناک باقی بمانیم. او خو…

خدا نمی خواهد در یک وضعیت اسفناک و دردناک باقی بمانیم. او خواهان رشد ماست. او می خواهد ما را به مرحله دیگر ببرد. مرحله ای که سرشار از برکت و معجزات است. مرحله ای که با خدا صمیمانه دوست و صمیمی هستید. به یاد آورید مخترعان مشکلات را می …

بیشتر بخوانید »